Vier jaar celstraf voor moeder in zedenzaak

Ratnadebie P. zou haar man behulpzaam zijn geweest bij het plegen van ontucht met haar dochter. Het kind was toen tien jaar oud. Rechter Danielle
Karamatali legde haar een straf van vier jaar op. Ratnadebie heeft diverse keren geprobeerd een einde aan haar leven te maken. Tijdens haar detentie zal zij begeleid worden door een psycholoog en de dienst Forensisch Maatschappelijke Zorg. De vrouw werd conform de eis van het Openbaar Ministerie (OM) veroordeeld.

De stiefvader van het kind en partner van haar moeder, Soerinderdath P., heefthet meisje seksueel misbruikt. Dit gebeurde steeds in het bijzijn van Ratnadebie die haar partner ondersteunde in de seksuele handelingen. Tegen hem heeft officier van justitie, Carmen Rasam,een celstraf van twaalf jaar geëist. Soerinderdath P. is pandit van beroep. Advocaat Raoul Lobo, die de stiefvader bijstaat, moet zijn pleidooi nog houden in deze zaak.

Zwak begaafd
Uit het rapport van de psycholoog blijkt dat Ratnadebie P. zwakbegaafd is. Ook maakt zij een kinderlijke indruk.Zij legde steeds tegenstrijdige verklaringen af. Op een eerdere rechtszitting beweerde zij dat niet haar echtgenoot, Soerinderdath P., haar dochter seksueel misbruikt zou hebben. Een jongere broer van haar intussen overleden eerste echtgenoot zou dit hebben gedaan. Ook haar ex-schoonzus is volgens haar betrokken bij dit complot. Ze beweerde in de rechtszaal dat haar broers haar tot prostitutie wilden dwingen, daarom is zij zes maanden na de dood van haar man getrouwd methaar ‘pandit’ Soerinderdath P. Eerst woonde deze man samen met de moeder van Rathnadebie P.

Soerinderdath P. heeft eerderook vijf jaar in de bak gezeten voor een zedenzaak. Bij de politie had Rathnadebie P. verklaard dat het kind in haar aanwezigheid misbruikt werd door haar man. Zij hield haar hand op de mond van het kind, wanneer ze het uitgilde van pijn. Zij was bang dat de buren iets zouden horen. Dit zou zes tot zeven keren zijn gebeurd.

Pornofilms
In eerste instantie had het meisje bij de politie aangegeven dat het om mishandelingen ging. Na het rapport van de gynaecoloog werd zij wederom ondervraagd en toen vertelde zij wat haar was overkomen. Het rapport wees uit dat het tienjarige meisje reeds ontmaagd is. Ook had de moeder van het slachtoffer verteld dat het kind naar pornofilms moest kijken en dat zij getuige was hoe de stiefvader seks met haar bedreef. Rathnadebie P. zei aan de politie dat zij bang was dat de verdachte haar het huis zou uitzetten. Vandaar dat zij meewerkte met alles. Zij zou nergens onderdak vinden, omdat haar familie tegen deze nieuwe relatie was. Volgens de moeder moest zij deze verklaring onder bedreiging van haar ex-schoonzus bij de politie afleggen.

In haar woning werden er 59 pornofilms aangetroffen. De zaak kwam aan het rollen toen de ex-schoonzus de kinderen op vakantie wilde meenemen, nadat zij vernam dat de kinderen mishandeld werden. Zij deed aangifte bij de politie. Rathnadebie P. volhardt dat haar echtgenoot onschuldig is en dat hij zich nooit heeft vergrepen aan het kind.
  1. kind 6
  2. soerinderdath 5
  3. politie 5
  4. ratnadebie 4
  5. man 4