Asabina: 'AC is doodgebloed'

Gezien de laatste politieke ontwikkelingen die zich afspelen, lijkt het er steeds meer op dat A Combinatie (AC) is doodgebloed en zich in alle stilte heeft getransformeerd tot de ABOP. Tot deze conclusie komt BEP-fractieleider Ronny Asabina.

Het is Asabina opgevallen dat er binnen de ABOP-gelederen zelfs niet meer wordt gesproken over AC. Dit zegt hij naar aanleiding van de perikelen rond het ontzeggen van bevoegdheden van vicepresident (vp) Robert Ameerali door president Desi Bouterse om personeel aan te werven. Gebleken is dat het slechts de ABOP is die voor Ameerali in de bres springt. “Voor zover ik weet is de vp een kandidaat van AC, weliswaar voorgedragen door één van de samenwerkende partijen, in deze ABOP. Dus wanneer het ze goed uitkomt, dan is het A Combinatie, in het andere geval is het ABOP,” geeft Asabina de situatie weer.

De volksvertegenwoordiger merkt verder op gedacht te hebben dat het de top van de AC, bestaande uit Seeka en ABOP, zou zijn die over de kwestie Ameerali een spoedberaad zou beleggen. Gebleken is dat slechts de ABOP bijeen is gekomen. “Zie daar het bewijs dat de naam A Combinatie voor de vorm wordt gehanteerd om de stem en steun te winnen van de doelgroep.”

Stank voor dank
Uitgaande van de realiteit, stelt Asabina dat er geen sprake meer is van AC. “Ik weet nog dat uitgerekend Ronnie Brunswijk het had over een AC-vp, maar nu moet alles ABOP heten en dienovereenkomstig ook verkocht worden. Het bewijs is geleverd dat wanneer het om ABOP gaat, de leider van AC inspringt. Deze zelfde houding hadden wij niet gezien toen Paul Abena, Linus Diko en Martin Misiedjan als AC-ministers de laan uit werden gestuurd. Waarom is de AC-leider niet in de bres gesprongen voor deze AC-ministers? En het ging toen niet om onttrekken van een deel van hun bevoegdheid; nee, zij werden als ministers bedankt!”

Deze handelingen maken het voor de BEP-topper duidelijk dat de AC is doodgebloed. Tegelijkertijd geeft dit volgens hem aan dat de binnenlandbewoners stank voor dank hebben gekregen en dat hun ‘good will’ is beschaamd. “Ik blijf erbij dat een gezonde samenwerking gebaseerd is op partnerschap, vertrouwen, solidariteit, en niet te vergeten verantwoordelijkheidsbesef,” stelt Asabina.
  1. abop 9
  2. asabina 5
  3. combinatie 3
  4. ameerali 3
  5. ministers 3