Beroering binnen Ravaksur over voordracht OKB-kandidaat

Er is onenigheid over de voordracht van Dorethy Telting (CLO) als vertegenwoordiger van de vakbeweging in het Onafhankelijk Kiesbureau (OKB). Starnieuws verneemt dat de kandidatuur van Telting geen consensus besluit is van de vakbeweging.

Vanuit de Raad van Vakcentrales in Suriname (Ravaksur) is er een brief naar president Desi Bouterse gegaan, waarin Imrick Edam (De Moederbond) als kandidaat van de vakbeweging in het OKB is voorgedragen. President Bouterse beëdigt vandaag de dertien leden van het OKB. Jennifer van Dijk-Silos zal leiding blijven geven aan het grondwettelijke orgaan dat toezicht houdt op de algemene verkiezingen en de verkiezingsuitslagen bindend verklaart. Zij is in 2005 en 2010 ook voorzitter geweest van het OKB. De leden van dit orgaan worden voor zes jaar benoemd.

Ronald Hooghart, voorzitter van de CLO, zegt over de commotie die is ontstaan dat hij met C-47-voorzitter Robby Berenstein had gesproken over een profiel waar de kandidaat aan moest voldoen. “Dat profiel is nooit gekomen,” zegt Hooghart aan Starnieuws. “Het is kort dag en Telting heeft ervaring.” Hij benadrukt dat binnen Ravaksur niet is afgesproken dat Edam de kandidaat van de vakbeweging wordt. “En omdat de tijd dringt, heeft de CLO Telting weer voorgedragen.” Binnen Ravaksur is de eenheid al een hele poos ver te zoeken. Met de ‘voordracht’ van een kandidaat voor het OKB vanuit de vakbeweging, is dat nogmaals bewezen.
  1. vakbeweging 5
  2. okb 5
  3. telting 4
  4. kandidaat 4
  5. clo 3