1. vorige
  2. volgende

Nieuw Suriname handhaaft huidige positie in parlement

Nieuw Suriname (NS) parlementariërs Harish Monorath en Premdew Lachman hebben langdurig met elkaar en met de partijstructuren gesproken over de positie die zij zullen innemen. Starnieuws verneemt dat na lang wikken en wegen besloten is om in 'Nationaal Belang' de positie in het parlement te handhaven. Structuren vinden dat de partij als deel van de Mega Combinatie (MC) niet correct is behandeld en nu moeten de parlementariërs de regering 'helpen redden'. Over welke houding ingenomen zal worden over de begrotingsbehandeling, is nog niet duidelijk.

NS heeft zojuist een antwoord geformuleerd aan president Desi Bouterse. "Politiek is alleen zinvol als je als politieke partij zinvol beleid kan formuleren en de ruimte krijgt dat beleid tot uitvoering te brengen. In de achterliggende periode is zulks nooit gebleken bij de samenwerking tussen NS en de MC.De huidige parlementaire situatie noopt Nieuw Suriname echter tot het kortstondig nemen van ingrijpende beslissingen. Na overleg met de structuren van NS is het volgende gebleken: De achterban van NS is zeer ontevreden en ontstemd over de wijze waarop de MC zich in de achterliggende periode heeft opgesteld.Ook over de huidige stand van zaken en de aanpak van MC heeft de achterban zeer gemengde gevoelens. Na intensief overleg met onze structuren, enkel en alleen ten faveure van het NATIONAAL BELANG zal Nieuw Suriname onverkort haar positie in het parlement handhaven. Zij zal zich niet chantabel opstellen voor wat betreft het invullen van posities.

Wij van NS hebben een belangrijke rol binnen het parlement en willen deze ook dienovereenkomstig vervullen. Indien de MC hieraan mee wilt werken, staat NS altijd open voor dit dialoog.
NS heeft in de huidige begrotingen geen participatie gehad in de beleidsformulering zoals vervat in de ingediende begrotingen. Voor wat betreft de begrotingsbehandeling zullen we op een nader te bepalen tijdstip uitkomen", staat in een brief aan de president, die getekend is door de assembleeleden Monorath en Lachman.

President Desi Bouterse had een kort onderhoud met Monorath maandag, nadat Pertjajah Luhur uit de coalitie werd gezet. Deze partij beschikt over zes zetels. Bouterse zei niet te zullen zwichten voor chantage en met 26 zetels door zal gaan "tot het bittere eind". Hij gaf te kennen dat er geen vervroegde verkiezing zal komen. Bouterse vroeg aan Monorath welke positie NS zal innemen. Hierover moest het assembleelid afstemmen met Lachman en de structuren van de partij.
  1. monorath 4
  2. positie 4
  3. structuren 4
  4. partij 4
  5. bouterse 4