1. vorige
  2. volgende

Ministeries voeren controle zwaar transport op

De ministeries van Justitie en Politie en Openbare Werken Transport en Communicatie voeren samen met Buiten Gewoon Agenten van Politie (BAVP’ers) en de Wegenautoriteit, de controle op zwaar transport op. Deze samenwerking is tot stand gekomen nadat gebleken is dat vergunninghouders van zwaar transport meestal in overtreding zijn als het gaat om het vervoeren van houtblokken over de openbare wegen en bruggen. In verband met de ordening van het zwaar transport is er op zaterdag 14 oktober op de Afobakkaweg een prikactie gehouden. Bij de controle bleek dat de bekeurden zich niet hebben gehouden aan het toegestane gewicht van 8 ton dat zij mogen vervoeren op de openbare weg. Deze handeling van deze groep weggebruikers heeft tot gevolg dat de wegen gauw worden beschadigd, omdat zij geen rekening houden met de aslast die een openbare weg kan dragen.

Een bestuurder is proces-verbaal aangezegd voor het rijden met een niet toegestane categorie rijbewijs. De bestuurder is in het bezit van een BE-rijbewijs, terwijl hij voor het besturen van zwaar transport in het bezit moet zijn van een categorie C rijbewijs.

Vijfentwintig medewerkers van de Wegen-autoriteit zijn op vrijdag 13 oktober beëdigd door de procureur-generaal van Suriname tot Buiten Gewoon Agenten van Politie.

Deze BAVP’ers staan de politie bij het voeren van controle werkzaamheden op zware transporten bij. Zij zullen specifiek belast zijn met de controle van het gewicht van de transportwagens met houtblokken middels weegmatten en het verbaliseren van overtreders. Door de Commissie Zwaar Transport die door de minister in het leven is geroepen, zal de Stichting Keuring Motorrijtuigen worden aangeschreven om door tussenkomst van de keuringsinstantie meer aandacht te besteden aan het effectief keuren van zwaar transport.

  1. transport 7
  2. zwaar 6
  3. openbare 4
  4. controle 4
  5. politie 3