Pokie: President moet kwestie Balingsula oplossen

Assembleelid Diana Pokie (A Combinatie) zegt dat niet de commissie Ordening Goudsector (OGS), maar president Desi Bouterse, zal moeten zorgen voor een structurele oplossing voor het probleem van de kleine illegale goudzoekers in het gebied. De goudzoekers hadden tot vrijdag de gelegenheid gekregen van de OGS om zich uit het gebied te verwijderen. Eerder hebben zij een petitie ingediend op het kabinet van de president, waarin zij zeggen bereid te zijn te vertrekken mits ze een geschikte plek krijgen om naar goud te zoeken.

Pokie die parlementariër is uit dat gebied, heeft zich vrijdag samen met een groep goudzoekers en een vertegenwoordiger van het traditioneel gezag georiënteerd in het gebied. Zij en haar gevolg kregen geen toestemming van de OGS om via de normale route het gebied te betreden. “Wij zijn via een omweg geweest en hebben geprobeerd een goed beeld te krijgen van de situatie”, zegt Pokie. “Ik wil vooraf stellen dat het een feit is dat de goudzoekers uit het gebied moeten vertrekken, maar de situatie is heel anders dan wat de OGS steeds zegt. Het probleem is niet alleen dat de goudzoekers illegaal in het gebied zijn. De mannen zijn echt wel bereid te vertrekken, maar willen dat de president bemiddelt met Iamgold en Suralco om ze een geschikte plek te geven waar zij naar goud kunnen zoeken.

Willen medewerking
Pokie deelt mee dat er ook plekken worden aangewezen door de OGS, maar dat het onmogelijk is voor de goudzoekers om daar te werken, zonder juiste equipment en genoeg financiële middelen. “De mannen hebben die machines niet, de plekken die hen worden toegewezen zijn ver. Wat verwacht de regering dan dat er zal gebeuren wanneer net in de achtertuin van de mannen concessies worden uitgegeven aan buitenlandse maatschappijen”, stelt Pokie.
De parlementair zegt tijdens de oriëntatie niet gemerkt te hebben dat de goudzoekers activiteiten ontplooien in de buurt van de dammen van de Suralco. “Het dichtstbijzijnde kamp is op ongeveer twee kilometer afstand van de eerste dam”, constateert Poki.

De OGS heeft eerder gewaarschuwd dat de activiteiten van de goudzoekers een gevaar vormen voor de dammen van de Suralco. Pokie is na de oriëntatie vooral niet te spreken over de manier waarop de OGS met deze kwestie omgaat. Volgens haar wordt niet echt gezocht naar een structurele oplossing wanneer de OGS onderhandelt met basja’s en kapiteins en de mannen een verre plek aanwijst. De parlementair vindt dat de OGS deze zaak op de spits zal drijven wanneer geen juiste informatie wordt gegeven en de goudzoekers als slechts illegalen worden bestempeld.

Pokie is er ook niet over te spreken dat vanuit de OGS wordt beweerd dat sommige parlementariërs uit het gebied belang bij hebben dat de illegalen zich daar ophouden. “Ik daag de OGS uit te bewijzen dat met name ik een belang heb. Ik heb geen enkele machine in het gebied en geen enkele interesse om goud te winnen”, zegt Pokie. Zij zegt niet te ontkennen dat er onder de mannen enkelen zijn die zelf geen goudwinningsactiviteiten ontplooien, maar derden in het gebied brengen en van hen commissies ontvangen. Dit is eerder ook al beweerd door de OGS. “Maar ik zie dat als onderdeel van het grote plaatje waarin dit probleem zich voordoet. Er is geen enkele mogelijkheid tot werk in het gebied. Goudactiviteiten zijn voor de hand liggend. De regering moet er gewoon voor zorgen dat de mannen een goede plek krijgen, waar zij naar goud kunnen zoeken en op die manier zichzelf en hun gezinnen kunnen onderhouden. Ik doe niet aan politiek in deze kwestie, maar leg het probleem uit dat zich afspeelt in mijn gebied. In de OGS is er geen vertrouwen, zeker niet wanneer er wel scallians in het gebied opereren waarvan niemand iets zegt. Hierover heeft mijn collega Ronny Asabina vaker vragen gesteld in het parlement”, zegt Pokie.

Poki wijst er op dat tijdens een krutu de vorige week die werd gehouden door districtssecretaris Yvonne Pinas, unaniem is besloten dat de goudzoekers uit het gebied moeten vertrekken. Er is toen geen ultimatum gesteld. De voorwaarde was wel dat ingrijpen van de president wordt gevraagd en dat die bemiddelt dat de goudzoekers een geschikte plek krijgen. “Deze kwestie zal niet worden opgelost en zelfs uit de hand lopen wanneer de president niet zelf ingrijpt”, meent Pokie.

Wilfred Leeuwin

  1. gebied 14
  2. ogs 13
  3. goudzoekers 11
  4. pokie 10
  5. zegt 8