1. vorige
  2. volgende

Ramadhin citeert enkele markante momenten van Jagernath Lachmon

Hardeo Ramadhin geeft in gesprek met Dagblad Suriname aan dat hij onder andere bewondering heeft gehad voor Jagernath Lachmon, Pater weidman en Jopi Pengel. Zij hebben volgens hem strijd geleverd, waardoor het algemeen kiesrecht is geïntroduceerd in Suriname. Voorheen hadden wij in Suriname alleen het census- en het capaciteitskiesrecht, waardoor een kleine groep alleen naar de stembus kon. Deze mannen hebben de basis gelegd dat alle Surinamers vanaf 1949 naar de stembus kunnen gaan. Hij benadrukt evenwel dat het kiesstelsel van 1949 zeer onrechtvaardig was. Van de 21 zetels gingen 10 naar Paramaribo en de resterende 11 zetels werden verdeeld onder de overige districten. Verder was het ook zo dat voor Paramaribo het personenmeerderheidsstelsel gold, hetgeen betekende dat de partij die wint, alle 10 zetels kreeg. Wilde men een regering vormen, dan waren de 10 zetels uit Paramaribo en 1 zetel uit een van de districten voldoende.

Filosofie van de verbroederingspolitiek
Lachmon hing ook de filosofie van de verbroederingspolitiek aan. Er zijn volgens Ramadhin mensen die dat bagatelliseren, maar het heeft zeker een bijdrage geleverd, waardoor mensen meer respect voor elkaar zijn gaan tonen. ‘Als er gevaar dreigt, ga niet staan en strijd leveren, buig je hoofd en zwijg tot het gevaar voorbij is’, de zogenoemde filosofie van het buigend riet en de uitspraak ‘als je
‘s avonds moet kuchen, moet je niet al ‘s morgens je mond openmaken’, zijn enkele van de uitspraken die Ramadhin zijn bijgebleven. Verder zei Lachmon ook dat de democratie niet met de mond beleden moet worden, maar in de letter en de geest daarvan. Men moet niet onder de mom van de democratie handelingen plegen die in strijd daarmee zijn. Toen de revolutie kwam, had Lachmon al 7 jaren in de oppositie gezeten en iedereen had gedacht dat dat een goede gelegenheid was voor hem om een regering te vormen. Ondanks meerdere verzoeken van Bouterse had Lachmon steevast geweigerd.

Lachmon was van mening dat hij niet zou meewerken aan dictatuur om binnen een korte tijd een hoge positie te bekleden en te profiteren van de voordelen. Lachmon vond ook dat een ieder vecht om ambtenaar te worden. Hij was van mening dat men in het bedrijfsleven moest gaan. ‘Ambtenaar zijn, is eind van de maand je geld hebben en daarna heb je niets meer, maar wil je financiële vooruitgang dan moet je in het bedrijfsleven zijn.’ Dit is volgens Ramadhin een van de zaken waarvoor veel mensen Lachmon kwalijk hebben genomen. Hij gaf de mensen ook aan om een stukje grond te nemen en te gaan planten. De mensen die dat hebben gedaan, hebben het volgens Ramadhin vandaag aan de dag veel beter. Op 18 oktober was het 13 jaar geleden dat ‘Papa Lach’ op 85-jarige leeftijd kwam te overlijden.

Genaro Alpin

  1. lachmon 8
  2. ramadhin 5
  3. mensen 5
  4. gaan 4
  5. zetels 4