1. vorige
  2. volgende

Leilis waardeert nationaal karakter Divali-manifestatie

Minister Edmund Leilis (Binnenlandse Zaken) toonde bij het aansteken van de Suriname Dia zijn waardering voor de wijze waarop het lichtfeest wordt ingeluid door de Culturele Unie Suriname (CUS). Door de activiteiten die tot donderdag gehouden worden op het Onafhankelijkheidsplein, wordt het nationale karakter gedemonstreerd, zei Leilis, die de president vertegenwoordigde.

Leilis merkte op dat het streven van de CUS is een hogere bewustwording van de natie met deze manifestatie. In het programma waren ook opgenomen een Chinese dans en een Nationale of Eenheidsdans met een multicultureel en multi-etnisch karakter.
Divali, of te wel het 'Feest van het licht' is één van de belangrijke religieuze feestdagen binnen het Hindoeïsme, en de universele boodschap van Diváli staat symbool voor de overwinning van het goede op het kwade, van het licht op de duisternis. Dit feest moet ook de reiniging van lichaam en geest verwerkelijken, want een rein lichaam en een reine geest zijn van wezenlijk belang voor een gezond, vredig en voorspoedig leven. Het aansteken van de dia's op Divali-avond maken deze boodschap voor elk één zichtbaar, meent de bewindsman.

In het Divali-manifestatieprogramma van de CUS is de focus niet enkel gelegd op het religieuze aspect van het Lichtjesfeest, maar er is ook aandacht geschonken aan de gezondheid van onze burgers door een gezondheidsbeurs hierin op te nemen. De combinatie van een reine geest en een gezond lichaam is natuurlijk het ultieme waar wij als mensen naar kunnen streven en daarom is het niet overbodig om de CUS ook hiervoor complimenten te maken, zei Leilis. "Hoogtijdagen als deze doen ons telkens weer beseffen hoe rijk onze Surinaamse cultuur is. Beleven, behouden maar ook koesteren van deze diversiteit moet bij iedere rechtgeaarde Surinamer postvatten, zodat wij ons samen kunnen inzetten voor de opbouw van ons land", stelde de minister. Hij riep de gemeenschap op om te participeren in de de activiteiten van de Nationale Divali Manifestatie.
  1. divali 5
  2. leilis 4
  3. cus 4
  4. nationale 3
  5. lichaam 3