Zangvogels uit Paramaribo winnen die van Nickerie

De Park Zangvogel Organisatie (PZO) in Nickerie heeft vandaag, een eendaagse ontmoeting gehad met vogelliefhebbers uit Paramaribo. Paramaribo wist in alle drie klassen (Twa-twa, Picolet en Rowtie) te winnen van Nickerie. Ongeveer honderd mensen zijn getuige geweest van de vijftien wedstrijden die in alle drie klassen werden gehouden.

Dertig vogels hebben geparticipeerd in het toernooi. Paramaribo won het toernooi. Competitieleider Siefried Enjoem belooft dat heel gauw ook daarin verbetering komt. Alle winnaars kregen een trofee mee. De scoorders werden bedacht met een medaille.
De wedstrijden in Paramaribo werden met grote cijfers gewonnen, maar heeft Nickerie zijn uiterste best gedaan, maar het mocht niet baten. Paramaribo won in alle drie klassen met 3-2 van Nickerie. De eerstvolgende ontmoeting is gepland voor februari volgend jaar.

De uitslagen van de wedstrijden:
Twa-twa klasse:
Poerwo Saliem (Nickerie) - Humphrey Asmus (Par'bo); 70-30
Nitender Oemrawsingh (Nickerie) - Palo Jalimsingh(Par'bo); 70-77
Adjaipaal Baidjoe (Nickerie) - Andre Jalimsingh (Par'bo); 15-65
Rudy Palmtak (Nickerie) - Andre Jalimsingh (Par'bo); 3-40
Devinanden Baidjoe (Nickerie)-Moon Joemratie (Par'bo); 71-0
Topscoorder bij de Twa-twa is Palo Jalimsingh (Par'bo) geworden met 77 slagen.

Picolet klasse:
Ponirin Djosetro (Nickerie) – Jitan Rai (Par'bo); 52-81
Shiraly Nasierhoessein (Nickerie) - Zaid Lallmahomad (Par'bo); 21-176
Ponirin Djosetro (Nickerie) - Ashokkoemar Maniram (Par'bo); 84-45
Shiraly Nasierhoessein (Nickerie)- Zaid Lallmahomad (Par'bo); 0-88
Ponirin Djosetro (Nickerie)- Reza Karamatali (Par'bo); 58-46
Topscoorder bij de Picolet is Zaid Lallmahomad (Par'bo) geworden met 176 slagen.

Rowtie klasse:
Soekijan Sanawi (Nickerie) - Harun Jalimsingh (Par'bo); 155-30
Errol Banarsie (Nickerie)- Radjoe Mohamed Safiek(Par'bo); 29-31
Steven Sanawi (Nickerie)- Radjoe Haribajan (Par'bo); 26-35
Winston Banai (Nickerie)- Rakesh Soekdew (Par'bo); 19-6
Winston Banai (Nickerie)- Gerald Rathipal (Par'bo); 8-44
Topscoorder bij de Rowtie is Soekijan Sanawi (Nickerie) geworden met 155 slagen.

Edgar van Genderen
  1. nickerie 20
  2. parbo 15
  3. twa 6
  4. paramaribo 5
  5. jalimsingh 4