Kensenhuis: ‘Uitreiken grondpapieren positieve ontwikkeling’

Minister Steven Relyveld van RGB heeft op zondag 19 oktober een aantal bereidverklaringen en toewijzingsbeschikkingen uitgereikt aan bewoners van Onverwacht en Bernharddorp west. Patrick Kensenhuis (NF/ NPS), die ook prominent aanwezig was bij de uitreiking van de grondpapieren, geeft in gesprek met Dagblad Suriname aan dat hij het een positieve ontwikkeling vindt dat mensen in aanmerking komen voor een bereidverklaring en anderen direct voor een beschikking. Het geeft de mensen een stukje zekerheid. De mensen kunnen een huis op hun erf zetten, hun huis bewonen en ze kunnen een stabiel gezinsleven voortzetten. ‘Het is altijd goed wanneer het ministerie inhoud geeft aan haar taakstelling. Een van de doelstellingen van het ministerie is de toegang tot grond mogelijk te maken en slagvaardig te werk gaan’, benadrukt Kensenhuis.

Volgens de parlementariër is er een grote achterstand op het ministerie en het stemt hem dan ook goed dat de minister er alles aan doet om die achterstanden in te lopen. Een bereidverklaring is volgens hem de intentie van de regering om een stukje perceelland uit te geven. De mensen hebben daartegenover als taak om die bereidverklaring te aanvaarden. Er is volgens Kensenhuis ook een grote achterstand in gevallen waar de mensen hebben aanvaard, maar nog geen toewijzingsbeschikking hebben gehad. Hij spreekt de hoop uit dat de minister snel te werk gaat, zodat ook de toewijzingsbeschikkingen uitgereikt kunnen worden aan de mensen, waardoor de mensen zaken kunnen doen.

Genaro Alpin

  1. mensen 7
  2. minister 3
  3. kensenhuis 3
  4. geeft 3
  5. bereidverklaring 3