Arbeid bevestigt minimale naleving arbeidswetgeving bij kleinhandel

Het ministerie van Arbeid vertegenwoordigt in de persoon van mr. Glenn Piroe, onderdirecteur Juridische en Internationale Zaken, sluit de minimale naleving van de arbeidswetgeving bij kleine bedrijven (winkels) niet uit. Het gaat in deze vooral om de drie sociale wetten, namelijk Algemeen Pensioen, Minimumuurloon en Nationale Basiszorg-verzekering. Piroe merkt op dat de taalbarrière een groot probleem kan zijn. Hij is er een voorstander van, dat de voorlichting naar de samenleving over de arbeidswetgeving in verschillende talen wordt overgebracht, zodat een ieder weet hoe de Surinaamse wetgeving werkt. Piroe legt uit dat onze wetgeving buitenlanders die een onderneming in ons land willen opzetten, niet verplicht om in te burgeren. Hij geeft aan dat er vandaag de dag heel wat buitenlanders, waaronder Chinezen, een onderneming hebben opgezet, zonder dat zij de Nederlandse taal machtig zijn of kennis hebben van de arbeidswetgeving.

Voor deze groep moet er voorlichting in hun eigen taal komen. Echter stelt Piroe ook, dat er veel werknemers zijn die niet weten wat hun rechten zijn.

Hij vindt het daarom jammer dat het voorlichtingsprogramma van het ministerie, ‘Wroko Afersi’, niet meer wordt uitgezonden op de televisie. Door middel van dit programma werden burgers op een eenvoudige manier geïnformeerd over de verschillende wetten binnen de arbeidswetgeving en hoe deze nageleefd dienen te worden. Piroe legt uit dat werknemers die zich in een situatie bevinden waarbij ze minder dan het minimumuurloon verdienen, geen pensioenregeling hebben en ook geen medische verzekering, altijd op basis van geheimhouding bij de Arbeidsinspectie een klacht kunnen deponeren. De inspectie brengt op haar beurt een bezoek naar zo een winkel om te controleren als alles in orde is.

John Courtar, waarnemend inspecteur- generaal van de Arbeidsinspectie, zegt desgevraagd dat er een tekort is aan bijna alles op de afdeling, van papier tot inspecteurs. Hij geeft aan dat hij met een team van nog geen 30 inspecteurs zorg moet dragen voor goede arbeidsomstandigheden conform de wet. Courtar zegt dat hij nog zeker 128 inspecteurs nodig heeft om het werk van de Arbeidsinspectie normaal te kunnen verrichten. Ondanks dit, probeert de inspectie het werk zo goed mogelijk voort te zetten. Vanuit de Arbeidsinspectie wordt er momenteel gekeken om samen met televisiestations vrijwillig programma’s op te nemen en uit te zenden. Courtar zegt dat er intussen met de Chinese SCTV, een opname is gemaakt die in het Mandarijn uitgezonden zal worden.

-door Johannes Damodar Patak-

  1. piroe 5
  2. arbeidsinspectie 4
  3. arbeidswetgeving 3
  4. courtar 3
  5. zegt 3