Ahmadali enthousiast over verrichtingen Marowijne

Het ongecontroleerd her en der vuil storten in Moengo behoort tot het verleden. De openbare vuilstortplaats is grondig aangepakt en opnieuw in gebruik genomen. “De verantwoordelijke instanties wisten zich al die tijd geen raad met deze al jaren slepende ongezonde toestanden”, zegt Bas Ahmadali, directeur van het decentralisatieprogramma DLGP aan Starnieuws. Met dit project zijn de activiteiten van het projectbureau naar volle tevredenheid afgerond in Marowijne.

Bij de het opnieuw ingebruiknemen van de openbare vuilstortplaats vrijdag, reageerden de directeur van Regionale Ontwikkeling, Ifna Vrede, en assembleelid Marinus Bee (ABOP) verheugd dat er een eind is gekomen aan de 'wild west situatie'. Het ministerie van Regionale Ontwikkeling heeft samen met DLGP en het districtsmanagementteam van Marowijne een halt toegeroepen aan de onverantwoorde wijze waarop huishoud- en bedrijfsafval op en langs de weg werden gedumpt. Deze situatie zorgde voor een ondraaglijke stank en ernstige dreiging voor het milieu en de gezondheid.

De door Suralco aangewezen oude ‘mijn’ als stortplaats was onbereikbaar geworden. "Men bleef maar rommel dumpen over de volle lengte van de toegangsweg en ook over een gedeelte van de weg naar Patamacca. Hierdoor was de toegang naar de verderop gelegen bedrijven en dorpen geblokkeerd. De stank en de vliegenplaag werden met de dag ondraaglijker. Iedereen keek er tegen op hoe zo’n lastig probleem aan te pakken!. Het DLGP zag kans toch nog een oplossing te brengen", stelt Ahmadali tevreden terugblikkend. “Om zulke projecten van de grond te krijgen, moet je luisteren naar burgers en de doelgroepen, die de meeste last van hebben en dan samen de stappen bespreken, maatregelen voorbereiden om tot aanvaardbare oplossingen te komen”, verklapt de DLGP-directeur het geheim tot succes.

US$ 500.000 geïnvesteerd
Projectleider Civieltechnische Werken, Martin Blenman, zegt dat in dit project US$ 500.000 is geïnvesteerd. Al het vuil over de volle lengte van de bestaande in zeer slechte staat verkerende weg en berm moest worden gedozerd, om vervolgens de ontwatering van het gebied te regelen, de weg naar de stortplaats te conditioneren en te betegelen, een wachtersunit met airco en sanitair te bouwen met aanverwante voorzieningen. Vanuit het DLGP zijn met IDB-middelen ook nog twee trucks en een graafmachine aangeschaft en ter beschikking gesteld. De projectleider zegt dat voor een goed beheer van de vuilstortplaats het districtsmanagementteam versterkt is met een nieuwe afdeling Milieu en Gezondheid, voorzien van meubilair, modern kantoorequipement en handleidingen. Alle betrokkenen zijn ook getraind.

De oplevering van de Openbare Vuilstortplaats Moengo is de laatste activiteit van het DLGP in het district Marowijne. "Compliment aan het districtsmanagementteam, alle organen en structuren, omdat Marowijne als eerste klaar is en ook alle projecten op tijd heeft gerealiseerd", zegt Ahmadali. Dit is ook het eerste district dat de decentralisatie projectcycle compleet heeft uitgevoerd. "Met trots kan worden gezegd, dat Marowijne de grootse prestaties heeft neergezet", stelt de DLGP-topman. Hij legt uit wat er is gerealiseerd:
3 van de 56 km zand/bauxietwegen bestraat (US$ 607.000), heel wooncentrum van Albina ontwaterd (20 km lozingen voor US$ 231.000), rehabilitatie openbare markt te Moengo (US$ 240.000), openbare vuilstortplaats Moengo (US$ 500.000), inclusief twee trucks en een graafmachine. Een investering van totaal US$ 1.5 miljoen (bijkans SRD 5 miljoen). "Als een district werken van dergelijke allure kan realiseren, ondersteund door de centrale overheid, gebruik makende van de door decentralisatie gebrachte capaciteit en tools en met participatie van de burgers, dan is het niet langer een afdeling van een ministerie, maar een districtsoverheid met eigen inkomsten, uitgaven en verantwoordelijkheden", concludeert Ahmadali.
  1. dlgp 7
  2. openbare 5
  3. vuilstortplaats 5
  4. marowijne 5
  5. moengo 4