1. vorige
  2. volgende

Bisschop Choennie installeert adviescommissie 8 decemberproces

Bisschop Karel Choennie heeft vandaag een adviescommissie geïnstalleerd die de bisschop zal bijstaan en adviseren in zijn aanbod aan president Desiré Bouterse om te helpen bouwen aan een vreedzamer Suriname, na het 8 decemberproces. De commissie bestaat uit: Wim Udenhout, Stanley Raghoebarsing, bisschop Emile Ritfeld, marie Levens, Cornelis Ardjosemito, Margo Waterval, Harold Rusland, pandit Rabinder Nandoe, Hans Breeveld, Robert Bipat en pandita Soesila Baldew-Malhoe. Deze leden zijn gekozen op basis van hun expertise, maatschappelijk draagvlak en brede herkenbaarheid. De bisschop gelooft dat de president met zijn leiderschap en macht, de verdeeldheid, die ontstond na het 8 decemberproces, weer een vredig karakter kan geven. Dialoog is nog steeds de sleutel voor oplossingen in deze situatie. Een eventuele dreigende situatie kan voorkomen worden en kan omgebogen worden in een nieuwe weg die leidt tot eenheid en saamhorigheid in ons land.

“Er ligt een historische kans om goede keuzes te maken die bepalend kunnen zijn voor een goede toekomst van ons land, die kans mag niet verloren gaan. Hierin is een belangrijke rol weggelegd voor de president”, aldus Choennie.

In februari voerde de bisschop overleg met de president en bood hem zijn diensten aan voor een vreedzaam natraject na afronding van het 8 strafproces, gebaseerd op recht, eerlijkheid en barmhartigheid. Het voorstel van de bisschop komt onder andere neer op een ongehinderde afronding van het 8 decemberproces en een respectvolle afsluiting van dit donkere hoofdstuk in de geschiedenis. De bisschop heeft eveneens de hulp ingeroepen van het Vaticaan en de Organisatie van Amerikaanse Staten (OAS). Het Vaticaan heeft schriftelijke medewerking toegezegd en de OAS heeft dit mondeling gedaan en wacht op een officiële uitnodiging die van de regering moet uitgaan. De bisschop heeft thans ondersteuning van het Comité Christelijke Kerken en de Interreligieuze Raad in Suriname. De Vereniging van Volle Evangelie- en Pinkstergemeenten en bedieningen in Suriname, heeft haar standpunt rondom het proces van verzoening, de rechtspraak en het 8 decemberproces ook kenbaar gemaakt en toegezegd om in contact te blijven.

-Door Kimberley Fräser-

  1. bisschop 8
  2. president 4
  3. decemberproces 4
  4. suriname 3
  5. situatie 2