Bond Esther Stichting ontevreden over gang van zaken

De bond van de Esther Stichting zal woensdag om 10.00 uur tijdens een algemene ledenvergadering besluiten welke acties te ondernemen om te komen tot betere werkomstandigheden. Bondsvoorzitter Murwin Leeflang zegt aan Starnieuws dat de vorige week vrijdag een delegatie van het ministerie van Sociale Zaken en Volkshuisvesting (Sozavo) de problemen van het personeel is komen aanhoren. De onderdirecteur Kategoriaal Maatschappelijk Werk (KMW) vroeg tijdens dit bezoek aan de bond niet in actie te gaan.

Via een brief via de onderdirecteur KMW is minister Alice Amafo op de hoogte gesteld over de huidige situatie van de stichting. Leeflang geeft aan dat het personeel tot 12 uur werkzaamheden verricht. Volgens de bondsvoorzitter gaat de ledenvergadering ook evalueren wat de reactie van de bewindsvrouw is op de brief van de bond. De vakbondsman meent dat het tijd is om een directeur te benoemen voor de stichting. “Het is geen gezonde zaak dat niemand leiding geeft aan het personeel. In de centrale keuken is er een gespannen situatie, mensen werken met elkaar overhoop” legt Leeflang uit.

“De delegatie zou de problemen met spoed bespreken, maar we hebben helaas nog niets gehoord”. De vakbondsman zegt dat er rekening wordt gehouden met de bewoners die de zorg nodig hebben van het personeel. “Als we in actie waren, zou dat betekenen dat alles was lam gelegd. Maar voor nu zijn we toch de mensen tegemoet gekomen”, zegt hij. Leeflang hoopt dat er positief gereageerd wordt, ”want de situatie duurt nu te lang”.

Raoul Lith
  1. leeflang 4
  2. personeel 4
  3. bond 3
  4. stichting 3
  5. zegt 3