1. vorige
  2. volgende

Celos breidt onderzoeksgebied uit

PARAMARIBO- Research van het Centrum voor Landbouwkundig Onderzoek in Suriname (Celos) zal zich niet langer beperken tot de kustvlakte, maar wordt uitgebreid naar gebieden in Centraal- en Zuid-Suriname. Dat is mogelijk geworden door een samenwerking tussen het Celos en het Amazon Conservation Team Suriname (ACT).

Het gaat om samenwerking bij onder andere bodemonderzoek, koolstofberekening en chemische analyse van bodem- en plantmateriaal in Centraal- en Zuid-Suriname. In de samenwerkingsovereenkomst zijn ook trainingen opgenomen. Het ACT heeft in zijn werkgebieden plaatselijke werkers (rangers) die de lokale gemeenschappen ondersteunen met het verzamelen van informatie over het bos. De samenwerking stelt de rangers in staat om betrouwbare en wetenschappelijk verantwoorde gegevens over hun leefgebied te verzamelen, omdat het ACT zich primair niet met wetenschappelijk onderzoek bezighoudt.

Volgens ACT-directeur Minu Parahoe streven de lokale gemeenschappen in de gebieden waar het ACT actief is, ernaar om hun gebied zelf te beschermen. Het kennisniveau van de rangers moet worden opgevoerd, waardoor zij kunnen bijdragen aan de bescherming. De informatie die het Celos zal verzamelen zal de lokale gemeenschappen ten goede komen. Parahoe zegt dat onderzoek van het centrum bijvoorbeeld kan uitwijzen welke oogstmethoden duurzaam zijn.

  1. act 5
  2. suriname 4
  3. onderzoek 3
  4. celos 3
  5. samenwerking 3