In kwestie Naschoolse Opvang: Peneux kan niet handelen zonder Clad-rapport

Minister Robert Peneux van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur kan het Openbaar Ministerie niet inschakelen zolang de Centrale Landsaccountantsdienst (Clad) niet een rapport opstelt, waaruit duidelijk de malversaties bij het project Naschoolse Opvang worden bewezen. Diverse parlementariërs hebben maandag tijdens de begrotingsbehandeling in De Nationale Assemblee (DNA) kritiek geleverd over de trage gang van verschillende soortgelijke onderzoeken. Er is flink gestoeid met publieke middelen bij de uitvoering van dit project. Een rapport opgesteld door deskundigen bevestigt dat er miljoenen Surinaamse dollars zijn uitgegeven zonder verantwoording. In het parlement gooide VHP-parlementariër Mahinder Jogi maandag de knuppel in het hoenderhok. Volgens Jogi werd er veel meer voeding geleverd dan er kinderen op de scholen zaten. “Voor 120 leerlingen op de Slootenschool zijn 450 porties geleverd. Op Blauwgrond zijn 430 porties geleverd voor 85 leerlingen. Op een andere school van 160 leerlingen werden 400 porties geleverd. En dat allemaal op dagbasis”, zei Jogi, zwaaiend met het rapport van de deskundigen. Volgens Jogi zijn bestelbonnen ter waarde van miljoenen SRD’s uitgegeven.

Schulden NSO nog niet weggewerkt
Peneux voerde aan dat het op dit moment wachten is op de bevindingen van de Clad. Na controle van de genoemde stukken van de deskundigen is volgens Peneux gebleken dat deze volledig in orde zijn met alle benodigde handtekeningen. “De ontvangende diensten hebben de ontvangst van de goederen bevestigd. Alle stukken met betrekking tot NSO zijn bij Clad ingediend. Dus ik ben nog steeds doende te wachten op het rapport van Clad, alvorens ik verdere stappen kan ondernemen”, stelde de minister. Volgens hem zijn de schulden van NSO nog niet weggewerkt. Er is ook geen bedrag hiervoor op de begroting, waardoor de uitbetaling onzeker is.

Schulden Carifesta ook niet betaald
Ook de schulden van Carifesta 13, waar ook sprake is van vermoedelijke malversaties, zijn volgens Peneux nog niet betaald. Deze kunnen ook niet worden uitbetaald, omdat het niet is opgenomen in de begroting. VHP-fractieleider Chan Santokhi vroeg de regering om het reeds jaren liggend Clad-rapport van Carifesta door te geleiden naar de procureur-generaal.

Somber beeld studentenflats Adekus
Ook over de bouw van de studentenflats op het complex van de Anton de Kom Universiteit werd een somber beeld geschetst door de minister. Volgens hem worden de benodigde middelen voor de investeringen helaas niet vrijgemaakt. “De bouwschulden kunnen niet worden betaald om dezelfde redenen. Het bestaand afgekeurd gebouw krijgt een andere bestemming en de nieuwe flats zijn nog in aanbouw”, stelde Peneux. Krishna Mathoera (VHP) vindt dat de bewindsman te lichtvaardig omgaat met deze kwestie. Volgens haar moet duidelijk zijn waarom het bestaand gebouw is afgekeurd en wat precies de oorzaak is daarvan. “Het is kapitaalvernietiging. Is er conform bestek gebouwd? Was er een openbare inschrijving?”, vroeg Mathoera.

‘Bewindslieden ontwijken kritische vragen’
Jogi bleef aandringen op meer duidelijkheid omtrent deze kwestie. Volgens hem ontwijken bewindslieden met opzet kritische vragen over dit onderwerp. NDP-fractieleider Andre Misiekaba ergerde zich aan de volgens hem opdringerig gedrag van Jogi. Volgens hem staat de VHP’er altijd vrij om zijn voertuig te pakken en het rapport van de deskundigen zelf bij het Openbaar Ministerie in te dienen. Raymond Sapoen vond dat het goed voor een ieder is dat er een eind aan deze kwestie wordt gebracht. “Laat de regering ons zeggen wat de status is van het rapport”, stelde hij.

FR

  1. rapport 7
  2. clad 5
  3. geleverd 5
  4. jogi 5
  5. peneux 4