Effectenbeurs Suriname heeft weinig opgebracht in 2013

DeSurinaamse handel in aandelen en obligaties heeft in 2013 aanzienlijk minder opgebracht dan in2012. De opbrengst, SRD 794.000, is 33 procent minder dan de verdiensten in 2012. De oorzaak hiervan ligt in het verminderde aanbod van de genoteerde bedrijven. Het jaarverslag van de Vereniging Effectenhandel in Suriname (VEHS) is vrijdag op een jaarvergadering gepresenteerd.

Er is wel een lichte stijging van het beursindexcijfer te bespeuren. Voor 2013 is er 8.431 genoteerd. In 2012 was dat 7.901. Het indexcijfer geeft de gemiddelde waarde van de aandelen en de prijs waartegen ze verkocht worden weer. Dit cijfer schets een algemeen beeld van de stemming op de beurs. De stijging van 7 procent is gehaald ondanks de inflatie van 0.6 procent en het verminderde aanbod van aandelen.In de geschiedenis van de effectenbeurs geldt 2012 als een topjaar. Toen was er aanaandelen, obligaties en andere effecten ruim SRD 1.2 miljoen verhandeld. Afgelopen jaar is er veel minder aangeboden door de genoteerde bedrijven meldtAnnand Jagesar, voorzitter van de VEHS.“We hebben gemerktdat er een grote vraag is naar aandelen maar het aanbod is klein. Waarom de bedrijven vorig jaar terughoudend zijn geweest en geen aandelen ten verkoop hebben aangeboden weten we niet.”

Groei nodig
Op de Surinaamse effectenbeurs staan er tien ondernemingen en de obligaties van Staatsolie genoteerd. Er is veel minder gehandeld in de aandelen van Assuria, De Surinaamse Bank en Self Reliance, licht Jagesar toe. Er is behoefte aan groei van de markt. Daarvoor zullen er eerst wat drempels weggewerkt moeten worden. ”Er moeten meer bedrijven op de Surinaamse beurs genoteerd worden. Ook zullen de genoteerde bedrijven meer aandelen beschikbaar moeten stellen” steltJagesar voor. “De privatisering van enkele overheidsbedrijven zal de effectenmarkt ook ten goede komenalsbijvoorbeeld Staatsolie op de beurs zou komen en als de overheid de aandelen van de Hakrinbank op de openbare markt zou plaatsen.” De overheid moet ookhelpen bedrijven te stimuleren om op de beurs te staan door bijvoorbeeld belastingregelingen te treffen voor genoteerde ondernemingen.

Met de komst van de wet ‘toezicht kapitaalmarkt’, zal de verenigingen grote veranderingen doormaken. De wet is bedoeld om de kapitaalmarkt verder te ontwikkelen en te reguleren naar internationale standaarden. In samenwerking metde Centrale Bank van Suriname is men bezig door een transitieperiode te gaan. VEHS kan in de huidige vorm en omstandigheden de effectenmarkt niet volgens de nieuwe wetten organiseren. Bekeken wordt om een samenwerking aan te gaan tussen de overheid en de private sector. Deze nieuwe entiteit, gefinancierd door de overheid, zal de beurs organiseren tot dat een partij of partijenzich aanmeld om de beurs volgens de nieuwe wetten te draaien. Wanneer de effectenhandel voldoet aan internationale standaarden zou het kunnen dienen als meetinstrument voor de ontwikkeling van de economie zegt Jagesar. “Wij zijn nog niet zover.”

René Gompers
  1. aandelen 7
  2. bedrijven 6
  3. beurs 6
  4. genoteerde 4
  5. overheid 4