Hooghart en Sallons in de boksring

De vakbondsleiders Ronald Hooghart, voorzitter van de Centrale van Landsdienaren Organisaties (CLO) en Michael Sallons, secretaris van de Organisatie van Samenwerkende Autonome Vakbonden (OSAV), kunnen geruime tijd niet door één deur. Hooghart verwijt hem in augustus 2010 een brief te hebben geschreven naar de toenmalige minister van Openbare Werken, Ramon Abrahams, waarin staat dat CLO-bonden moeten worden ontmanteld. De vakcentrale moest verzwakt worden. "Ik heb die brief pas de vorige week gezien, ik heb deze niet geschreven", zegt Sallons aan Starnieuws. "Laat hij naar de politie gaan, want ik beschuldig hem wel dat die brief van hem is", stelt Hooghart.

De ruzie wordt door Hooghart doorgetrokken naar de Raad van Vakcentrales in Suriname (Ravaksur). De CLO-voorzitter ging een ruimte binnen waar Ravaksur zou vergaderen. Toen hij Sallons zag zitten, maakte hij rechtsomkeer. "Het heeft geen zin meer voor mij om naar Ravaksur te gaan. Ik ga niet met iemand samenzitten die de CLO wilde ontmantelen", stelt Hooghart. Nu is er binnen de vakbeweging ook tweespalt over het handhaven van Dorethy Telting als vertegenwoordiger van de vakbeweging in het Onafhankelijk Kiesbureau. De overige vijf vakcentrales hebben Imrick Edam van 'de Moederbond' voorgedragen. Hooghart zegt dat andere leden van de vakbeweging in diverse staatsorganen twee tot drie termijnen hebben gezeten. Hij merkt op dat president Desi Bouterse Telting al heeft beëdigd.

Op schoot van Bouterse
Sallons merkt op dat Hooghart principeloos is. Hij heeft Bouterse meer dan bijkans dertig jaar bestreden "en nu zit hij op zijn schoot". Sallons merkt op dat hij sinds de jaren tachtig een rasechte NDP'er is, maar om zijn vakbondswerk nooit op politieke podia staat. "Hij heeft Bouterse zo vreselijk bestreden. Alles van hem was 8 december. "En nu hij president is geworden, werkt hij samen met hem. Misschien gaat hij het ook goedmaken met mij als ik een bepaalde politieke positie zal hebben ooit", stelt Sallons.

Hooghart is niet onder de indruk van de woorden van Sallons. "De president zal wel lezen dat ik op zijn schoot zit volgens Sallons. Misschien gebeurt dat omdat ik geen gifmenger ben, zoals sommige vakbondsleiders", kaatst de CLO-voorzitter de bal terug. Voor Hooghart staat het vast dat Sallons de persoon achter de brief is, want hij zou zich in de praktijk ook zo gedragen hebben, zoals in het schrijven staat. De brief is overigens niet ondertekend. "Als ik de brief zou hebben geschreven, zou ik mijn mond hebben gehouden. Maar dat zal ik niet doen, want ik heb het niet geschreven", blijft Sallons er bij.

U kunt het gewraakte schrijven hier downloaden. brief_tegen_CLO.pdf    
  1. sallons 10
  2. hooghart 9
  3. brief 6
  4. clo 5
  5. geschreven 4