De Bond voor Belangenbehartiging Gepensioneerden uit Overheidsdienst (BBGO)

PARAMARIBO - De Bond voor Belangenbehartiging Gepensioneerden uit Overheidsdienst (BBGO) gedenkt dinsdag haar 30-jarig bestaan. Dit wordt zoals voorzitter Armand Deekman zegt op gepaste wijze’ gevierd met een receptie in de Congreshal.  

Een uitgebreid jubileum is voor nu niet haalbaar, omdat de bond lopende zaken heeft die zij op kort termijn gerealiseerd wilt hebben. Als een daarvan noemt Deekman de bouw van een ontspanningsoord in Para voor de gepensioneerden. Het verkrijgen van een perceel daarvoor in 2012 is een hoogtepunt voor de bond. De eerste steenlegging, die voor enkele maanden terug was gepland, is gestagneerd. De bedoeling is dat deze de volgende maand plaatsvindt, aldus Deekman.

Als twee andere hoogtepunten noemt hij de welvaartvastheid van de pensioenen en de koop van een terrein naast het BBGO-pand aan de Burenstraat. Daarmee wordt meer ruimte gecreëerd activiteiten van de bond. Als hem gevraagd wordt wat de dieptepunten zijn, is Deekman kort. "Die zijn er niet."

De bondsvoorman is over het algemeen tevreden met zaken die het bestuur onder zijn voorzitterschap heeft gerealiseerd. Hij is in maart herkozen en moet formeel tot de bestuursverkiezingen in 2016 aanzitten, maar is van plan voor die periode al af te zwaaien. "Mijn leeftijd (79) laat het niet meer toe."
  1. bond 4
  2. deekman 4
  3. gepensioneerden 2
  4. bbgo 2
  5. zaken 2