‘We wachten niet op de overheid voor geld’

ACHTERGROND- HERHAALDE KEREN HEBBEN kindertehuizen publiekelijk geklaagd met hoeveel moeite zij het hoofd boven water houden en werd zelfs geschermd met het gevaar van sluiten. Vaak werd de schuld geschoven in de schoenen van de overheid die nalatig zou zijn bij de uitbetaling van subsidie. De ervaring leert echter dat wanneer het bestuur van een tehuis zich daadwerkelijk inzet, de instelling het wel redt zonder overheidsbijdrage, waarbij de nadruk wordt gelegd op het financiële. Maar die hulp kan ook in de vorm van personeel. Door deze hulp en inventiviteit kunnen sommige kindertehuizen het toch rooien.

Tekst: Amanda Palis - Beeld: Jason Leysner

"ALS SAMENLEVING MOETEN we opkomen voor de mensen met noden en niet alleen maar wachten op de overheid", zegt Chas Warning, voorzitter van kindertehuis Tamara. Het tehuis dat al twintig jaar bestaat biedt opvang aan 23 kinderen, van wie een kwart seksueel misbruikt is. "In onze statuten staat aangegeven dat wij een noodopvang zijn en kinderen voor maximaal zes maanden opvangen, maar dat is al jaren niet meer zo. Zolang het kind niet teruggeplaatst kan worden in een veilige omgeving houden we het of plaatsen het in een internaat", zegt Warning. Voor hem is het succes van de organisatie niet te meten aan geld, maar aan hoe de jongeren kunnen worden bereikt. "Als ik een kleine jongen die door zijn trauma nauwelijks sprak, weer aan het praten kan krijgen is dat voor mij een succes."

Voor Remy Oosterwolde, voorzitter van kindertehuis Samuel mag 2017 goed genoemd worden. "We zijn nog niet waar we willen zijn, maar zijn wel een paar stappen vooruitgekomen dankzij donaties en ondersteuning van de Heer daarboven." Zijn tehuis dat opvang biedt aan 29 kinderen heeft hulp van de overheid ontvangen in de vorm van personeel. "We hebben vier personeelsleden toegewezen gekregen door het ministerie van Sociale Zaken. Zij helpen ons bij het begeleiden en alles gebeurt in huis: van administratie tot het schoonmaken. Dit is zeker een hulp voor ons geweest."

Creativiteit

"DE OVERHEID HEEFT al genoeg geldproblemen. Alleen maar wachten op het geld brengt je niet ver", stelt Warning. Het tehuis heeft voor het laatst in 2016 subsidie ontvangen en leeft vooral van de incidentele en structurele giften van particuliere sponsoren uit binnen- en buitenland. Warning: "Maar het geld raakt zoetjesaan op en er zijn niet zoveel donoren meer. Gelukkig mogen wij rekenen op enkele trouwe sponsors, zoals DSB-bank. De situatie leert ons als tehuis hoe wij creatief moeten omgaan met het weinige dat we hebben." Ondanks zijn filosofie van zo onafhankelijk mogelijk zijn, onderkent Warning wel dat de overheid een verantwoordelijkheid heeft naar de kinderen toe. "Als je echter als particulier aangeeft te willen helpen met het sociaalmaatschappelijke probleem, moet je er ook alles aan doen om te kunnen overleven met of zonder geld van de overheid."

Toekomstplannen

De kinderen hebben het al moeilijk en het hoeft niet moeilijker te worden gemaakt

VOOR 2018 HEEFT Tamara als initiatief om de kinderen zodanig bij te scholen dat zij een hoger kennisniveau bereiken en hiermee hun overlevingskansen vergroten in de samenleving: "Het is een bijscholing die wij de kinderen willen bieden naast het reguliere onderwijs dat zij krijgen, waardoor ze af kunnen van de matige cijfers op school." Op dit moment wordt gezocht naar personen die dit zouden kunnen bieden aan een kind. "Als het kind bij wijze van spreken terug moet naar Brokopondo, willen wij wel naar een onderwijsgevende op zoek gaan en betalen voor bijlessen. De kinderen hebben het al moeilijk en het hoeft niet moeilijker te worden gemaakt", zegt Warning.

Kindertehuis Samuel hoopt zijn personeel in 2018 bij te scholen om de kinderen zo goed mogelijk te begeleiden. Oosterwolde: "In het verleden hebben wij wel trainingen gratis aangeboden gekregen van specialisten zoals een orthopedagoog. Dit willen wij weer bieden aan onze medewerkers en we zijn nog op zoek." Hij hoopt ook dat het bestuur in 2018 in staat zal zijn om de medewerkers beter te kunnen betalen. "Wij waarderen het werk dat zij voor ons doen en zij verdienen zonder meer een betere financiële waardering. Maar omdat wij van donaties en schenkingen leven, gaat dat wat moeilijker. Hoe we hen beter gaan waarderen valt nog te bekijken."

  1. kinderen 9
  2. overheid 5
  3. tehuis 5
  4. warning 5
  5. hulp 4