Dronken politieman ontnuchterd en ontwapend

Een politieman te werk gesteld op station Henar in het district Nickerie is dinsdagmiddag ontwapend. Dit gebeurde omdat zijn naaste familieleden een klacht tegen hem hadden gedeponeerd bij de politie. De Gewestelijke Politie Commandant van Nickerie, Robert Rakijo geeft aan dat hij voorzorgsmaatregel heeft getroffen na de aangifte. Vanwege de ernst van de zaak heeft de GPC gemeend om de politieman te ontwapenen. “Ik wil niet vooruitlopen op zaken waarvan wij de ware toedracht niet volledig kennen”. Deze kwestie moet volgens GPC Rakijo nader onderzocht worden.

Dagblad Suriname vernam van betrouwbare bronnen dat de agent in kwestie in een dronken bui bedreigende uitlatingen heeft gedaan naar zijn familieleden. Hij vond het niet leuk dat bepaalde opmerkingen tegen hem gedaan werden. Hij heeft toen in een dronken bui de mensen aangesproken waarbij zaken uit de hand zijn gelopen. Volgens het slachtoffer heeft de agent, die danig onder invloed verkeerde, zijn wapen te voorschijn gehaald en bedreigende uitlatingen gedaan. Daarom heeft de dienstleiding gemeend om in het belang van het verder onderzoek de politieman te ontwapenen.

  1. politieman 3
  2. gedaan 3
  3. nickerie 2
  4. familieleden 2
  5. politie 2