1. vorige
  2. volgende

Bridgebond start 2018 met succesvolle Nieuwjaarsdrive

De Surinaamse Bridge Bond (SBB) is zijn jaar-kalender afgelopen maandag gestart met de Nieuwjaarsdrive. Hieraan namen liefst 32 bridgers deel. Evenals bij de recentelijke goed bezochte Kerst- en Jaarafsluitingsdrive, namelijk veertien om twaalf paren, begonnen de bridgers met frisse moed aan het nieuwe bridgejaar. Het geheel stond onder leiding van het bestuur met assistentie voor arbitrage van de meespelende Piem Reiziger. Deze aparte open parendrive diende als warming-up voor de andere drives en grotere toernooien die geprogrammeerd staan voor dit jaar.

De avond zelf had toch een goed verloop na enige achterstand op bepaalde speeltafels.

SBB-voorzitter Jane Harkisoen wenste de aanwezigen het allerbeste toe voor 2018 en bedankte alle leden en een ieder die in 2017 in welke vorm dan ook medewerking heeft verleend aan de bond cq. de bridgesport.

De winnaars van de Nieuwsjaardrive het vorig jaar waren de ambiteuze Shiva Kalka (met 16 jaar de jongste bridger) en Ewald Muskiet (met 91 jaar de oudste actief praktiserende bridger in Suriname). Echter deed Muskiet vanwege ziekte niet mee.

De winnaars van deze editie werden uiteindelijk Ratan Kalka en Ramon Razab-Sekh.

Het succesvolle bridgepaar behaalde over 24 spellen in 12 ronden een wedstrijdscore van 206 punten en 61,3%. Ratan Kalka behield zijn vorm daar hij nog een van de winnaars was bij de Jaarafsluitingsdrive 2017.

Op de tweede plaats eindigde het bridge-koppel Remie Wiratma/Manolitto Vasilda, dat een score behaalde van 200 punten en 59,5%. De derde plaats was voor het paar Jagdies Harpal / Santosh Raghoenandan met een score van 193 punten en 57,4%. Shiva Kalka en Gert Klootwijk behaalden de vierde plaats met een score van 192 punten en 57,1%. Bianca Jubitana en Stephen Harripersad eindigden op de vijfde plaats met eveneens een score van 192 punten en 57,1%., echter verloren ze in het onderlinge treffen van Shiva en Gert.

Vermeldenswaard is de deelname van diverse cursisten van de recentelijke Harten bridgecursus van de SBB. Het doet volgens het bestuur er goed aan om enige progressie te bespeuren in deze groep van bridgers en de bond zal zich blijven inspannen voor verdere verbetering van het huidig speelpeil.

De volgende activiteit is de Verjaardagsdrive in februari ter gelegenheid van de 64ste jaardag van de bond. Verder staan op het programma onder meer de Viertallen Kampioenschappen, die dit jaar op tijd van start gaan vanwege de deelname aan de 45ste Inter-Guyaneze Bridge Kampioenschappen (IGBK) tijdens het komend Paasweekeinde in Montjoly, Frans-Guyana.

In maart is ook de SBB-jaarvergadering gepland en na de IGBK zullen er weer cursussen en trainingen gedraaid worden. Intussen is de trainer bereid gevonden om de laatste groep cursisten door te blijven begeleiden als de noodzaak daartoe bestaat en wel op de maandagen tussen 19.00 en 20.00 uur voordat de wekelijkse sessies beginnen, opdat hierna deze bridgers gewoon normaal kunnen meespelen.

  1. jaar 5
  2. punten 5
  3. bond 4
  4. bridgers 4
  5. kalka 4