1. vorige
  2. volgende

‘Kracht putten uit betekenis van Phagwa’

PARAMARIBO, 17 mrt – “We moeten uit de betekenis van dit feest kracht putten om ons te bezinnen over ons gedrag, ons handelen, denken en onze attitude naar de medemens toe.” Dit zegt minister Soewarto Moestadja van Binnenlandse Zaken over de kracht en spiritualiteit van het Phagwafeest. Als het grootste hindoefeest en vanwege de aard van de Surinaamse samenleving, kan Phagwa dan ook niet anders dan gevierd worden door alle bevolkingsgroepen.

Het is wat Suriname zo bijzonder maakt. ” De viering van religieuze feestdagen in ons land kenmerkt zich door een religie-overstijgende beleving die onze multiculturele realiteit functioneel ten goede komt. Holi is één van vele religieuze feestdagen, die in ons kleurrijk Suriname, haar plaats heeft weten te vinden binnen onze verscheidenheid in éénheid.”, zegt Moestadja in de Phagwaboodschap van de regering.

De verscheidenheid in eenheid moet goed wirden begrepen. “Respecteren van elkaars cultuur, gewoonten en gebruiken, als condities voor het bestaan en behoud van een harmonieuze samenleving en de erkenning hiervan door de bestuurders van ons land, maakten de verheffing van diverse religieuze feestdagen tot nationale vrije dagen decennia terug noodzakelijk”, aldus Moestadja. Vooral vanuit het bedrijfsleven is er kritiek op de trend van een nationale vrije dag voor elke groep.

  1. moestadja 3
  2. religieuze 3
  3. feestdagen 3
  4. kracht 2
  5. zegt 2