Emissie aandelen DSB bank 2014: Nader bekeken (1)

De DSB bank heeft op 14 oktober bekendgemaakt dat zij 2,9 miljoen nieuwe aandelen zal uitgeven tegen SRD 58 per aandeel (bron Starnieuws). De bank beoogt hiermee ca. SRD 135 miljoen aan nieuw kapitaal te verwerven op de aandelenmarkt. Met de aanvulling van het eigen vermogen zal de bank investeren in uitbreiding van haar diensten, meer en betere kantoren en in IT- innovatie, deelt de directeur Sigmund Proeve mee.

Op verzoek van enkele institutionele alsook particuliere beleggers en andere geïnteresseerden, is een onderzoek gedaan naar de prestatie van het aandeel DSB. Dit onderzoek beantwoordt de volgende vragen:
1. Hoe is de winstgevendheid van de DSB Bank en hoe uit dat zich in de koers van het aandeel?
2. Is de emissie prijs tegen SRD 58 per aandeel te hoog, te laag of juist goed ten opzichte van groeiverwachtingen waarvan beleggers redelijkerwijs kunnen uitgaan.
3. Is de handel in aandelen op de effectenbeurs van Suriname een 'fair play'?

In dit artikel wordt een deel van de analyse gedeeld met het publiek. Het doel is om bestaande alsook geïnteresseerde beleggers in het aandeel DSB, informatie te verstrekken op basis waarvan ze (betere) beleggingsbesluiten kunnen nemen. Met de analyse wordt kwantitatieve informatie gegeven, aanvullend op de al uitgebreide informatie stroom vanuit de DSB Bank zelf. Er wordt geen beleggingsadvies gegeven.

(In het vervolg wordt met DSB, de DSB bank/aandeel DSB Bank en met HB de Hakrinbank/aandeel Hakrinbank bedoeld). De analyse is gemaakt door Ajay Surjbalisingh (Econometrist) en wordt in drie delen gebracht. Vandaag deel 1.

Beleggen in Aandelen
Beleggers weten dat een belegging in aandelen gepaard gaat met risico’s. Immers, de belegger verdient pas als het bedrijf waarin wordt belegd, voldoende winst maakt om dividend te kunnen uitkeren aan de aandeelhouder. Maakt het bedrijf geen winst, ontvangt de aandeelhouder geen dividend en is het rendement op de belegging nihil. Maakt het bedrijf in een slecht scenario langere tijd geen winst en gaat het failliet, verliest de aandeelhouder zelfs het kapitaal dat initieel was belegd. Maakt het bedrijf waarin is belegd echter goede winsten en benut hij mogelijkheden om te groeien, dan zal de aandeelhouder steeds meer dividend uitgekeerd krijgen en stijgt meestal ook de waarde van de belegging of wel de prijs/koers van het aandeel.

Analytisch Raamwerk
Voor de eerste twee vragen wordt financiële data van de DSB bank geanalyseerd van 2000 – 2013. Om een goed beeld te krijgen van de performance van het DSB-aandeel, wordt een vergelijking gemaakt met een ander beursgenoteerd bank-aandeel, nl. de Hakrinbank. De keuze voor de Hakrinbank ligt voor de hand, immers:
• het aandeel van beide banken is genoteerd aan dezelfde effectenbeurs;
• beide banken genereren het grootste deel van hun inkomen op de Surinaamse markt;
• de banken hebben een vergelijkbaar businessmodel;
• beide banken stellen goede financiële data beschikbaar aan het publiek via jaarverslagen en websites.
Deze vergelijking zal ons in staat stellen om relatieve uitspraken te doen.

Prestatie Aandeel DSB Bank
Beleggers beoordelen de winstgevendheid van een bedrijf vaak op basis van de rentabiliteit van het eigen vermogen (ofwel Return on Equity, afgekort ROE). Deze ratio geeft aan hoe het aandelenkapitaal, dat beschikbaar is gesteld door aandeelhouders uiteindelijk rendeert: welk percentage van het aandelenkapitaal is beschikbaar als winst voor aandeelhouders. Figuur 1 illustreert de ROE van de DSB ten opzichte van de HB over een periode van 10 jaar (2002-2013).
Figuur_2_dsb_aandelen.jpg    
  1. dsb 12
  2. aandeel 10
  3. bank 9
  4. beleggers 5
  5. bedrijf 5