Albert Ramdin

DEN HAAG - Albert Ramdin, plaatsvervangend secretaris-generaal van de Organisatie van Amerikaanse Staten (OAS), heeft maandagavond een speciale erkenning gekregen. The Young Americas Business Trust (YABT) heeft hem op het hoofdkwartier van de OAS in Washington een plakkaat overhandigd als bewijs voor de erkenning.  

YABT, een aan de OAS geaffilieerde jeugdorganisatie, richt zich op de bevordering van jongerenwelzijn in de Amerika's door ondernemerschap te promoten, trainingen en verschillende innovatie en technologie competities. De erkenning vond plaats bij de lancering van de voorbereidingen voor de Jeugd Summit die de Staatshoofden Summit van de Amerika's, volgend jaar in Panama, voorgaat. Aanwezig waren een delegatie van gastland Panama, Permanente Vertegenwoordigers, Permanente Waarnemers, vertegenwoordigers van regionale en jeugdorganisaties, zegt Ramdin aan de Ware Tijd. 

President van de YABT, Roy Thomassen, zei in zijn toespraak dat Ramdin vanaf zijn aantreden als plaatsvervangend secretaris-generaal, de jongerenorganisatie en de jeugd in het algemeen ondersteunt in het realiseren van verschillende doelen. Zo bestaat op initiatief van Ramdin een interdepartementale werkgroep in de OAS die de problematiek van de jeugd dwars door alle programma's en secretariaten bespreekt voor een betere coördinatie van activiteiten.

Ook heeft Ramdin het initiatief genomen om jaarlijks een Jeugd Conferentie van de Amerika's te organiseren, met daaraan gekoppeld een speciale vergadering van de Permanente Raad van de OAS. In december wordt de derde Jeugd Conferentie van de Amerika's gehouden met het thema "Onderwijs en Migratie".

In zijn dankwoord zei de secretaris-generaal dat hij de erkenning ontvangt namens de vele jongeren in de Amerika's die via hun bijdrage in jeugdorganisaties een bijdrage leveren aan een betere, meer vreedzame and welvarende samenleving.

 
  1. ramdin 5
  2. oas 5
  3. amerikas 5
  4. jeugd 5
  5. erkenning 4