Een andere kijk op de verkiezingen in India

Op 7 april jongstleden begon in de India de verkiezing voor de 16e Lok Sabha (parlement) waar ruim 814 miljoen kiezers in een periode van vijf weken aan zullen deelnemen. Algemeen wordt aangenomen dat de strijd zal gaan tussen Narendra Modi van de in de oppositie zijndeBJP (Bharatiya Janata Party) en Rahul Gandi, vicepresidentvan de regerende Congrespartij, wiens vader, grootmoeder en overgrootvader allen gediend hebben als premier van India. De mammoet nationale verkiezingen van 2014 in India worden in de pers omschreven als ‘ de strijd van de vrijgezellen’.

Vrijgezellen
Rahul Gandhi
Van Rahul Gandhi, geboren op 19 juni 1970, is bekend dat hij een verstokte vrijgezel is. Zijn keuze om niet te trouwen schijnt iets te maken hebben met de Nehru-Gandhi dynastie die sedert de onafhankelijkheid van India een enorme invloed heeft op het politieke leven in het land.
Enkele maanden geleden verklaarde de 43-jarige Gandhi dat trouwen en een familie beginnen hem zou doen afwijken van zijn missie om de 129 jaar oudeCongrespartij te democratiseren en de besluitvorming binnen de partij te decentraliseren. Hij voegde hier nog aan toe If I get married and have children then I will become a status quoist and will be concerned about bequeathing my position to my children and perpetuate the family’s dominant political role.
De vraag of hij de volgende premier van India zou worden, vond hij een verkeerde vraag. Hij verweet niet alleen zijn eigen Congrespartij, maar ook andere Indiase politieke partijen, dat zij gedegenereerd waren tot oligarchieën waar een kleine elite de dienst uitmaakt.

Narendra Modi
Narendra Damodardas Modi, geboren om 17 september 1950, is sedert 7 oktober 2001 de eerste minister van deIndiase deelstaat Gujarat. Modi wordt in bijna alle opiniepeilingen afgeschilderd als de nieuwe premier van India, die na de verkiezingen van april/mei 2014 de opvolger zal zijn van de huidige premier Manmohan Singh.
Van Modi is altijd gedacht dat hij vrijgezel was, bij de verkiezingen waaraan hij in zijn eigen staat vier malen heeft deelgenomen, heeft hij in zijn beëdigde verklaring nooit zijn burgerlijke staat vermeld.

Maar in debeëdigde verklaring die hij moest invullen voor deelname aan de nationale parlementsverkiezingen van 2014 erkende de 63-jarige Modi nu voor het eerst dat hij een vrouw heeft, maar dat hij verder geen informatie heeft waar zij zich bevindt.
Na deze in de Indiase pers breed uitgemeten onthulling liet Modi’s broer, Somabhai Damodardas, in een verklaring weten dat Narendra op 17-jarige leeftijddoor zijn ouders was uitgehuwelijkt aan een meisje genaamd Jashodaben.
Echter, volgens broer Somabhai, was reeds op 17-jarige leeftijd dienstbaarheid aan zijn land het belangrijkste voor Narendra. Hij verliet direct daarna én de ouderlijke woning én zijn kersverse bruid.

Eenzaam en niet corrupt
Recentelijk vertelde Modi aan een biograaf dat hij geniet van eenzaamheid en omdat hij geen kinderen heeft hij meer geneigd is om een 'clean politician' te zijn. "Ik heb geen familiebanden", zegt hij, "wie zal ik laten profiteren van mijn corrupt zijn". Modi is er ervan overtuigd dat zijn vrijgezellenstatus hem zal helpen de welig tierende corruptie in India op te schonen.

Hoewel in India het huwelijk een enorme sociaal-culturele waarde heeft, wordt het ongetrouwd zijn niet gezien als een grote handicap, omdat het Hindoeïsme een sterke traditie heeft van ascetisme waarbij volgelingen afstand doen van wereldse geneugten.

Vrijgezellinnen
Behalve de vrijgezellen Modi en Gandhi, nemen enkele, andere zeer belangrijkevrijgezellinnen deel aan dezeverkiezingen. Het zijn of waren: de eerste ministers van de staat Tamil Nadu, Jayaram Jayalitha; van West Bengal, Mamata Bannerjee;van Uttar Pradesh, Mayawati Kumari en van Madhya Pradesh,Uma Bharti. Van laatstgenoemde wordt gezegd dat zij na een stukgelopen liefdesaffaireeen sanyasin (iemand die afstand neemt van wereldse geneugten) is geworden die zich altijd in de saffron (oranjegeel) kleuren kleedt.
Merkwaardig is dat hoewelbijna alle hier voren genoemden de wereldse geneugtenafwijzen, zij toch deel zijn gaan uitmaken van de politieke arena waar zij elkaar vurig bekampen bij verkiezingen i.e. de strijd om politieke macht.

Vrouwelijke leiders
Bij de vorige verkiezingen waren bij een eventuele overwinning van hetDerde Front - een bundeling van de linkse en enkele belangrijke regionale partijen - de namen genoemd van Mayawati Kumari en Jayalitha Jayaram als mogelijke kandidaten voor het premierschap van India. Maar het Middenblok of Derde Front is niet aan bod gekomen. Manmohansing bleef premier van de door de Congrespartij geleide regering.

In de hele geschiedenis van India zijn er tot heden twee vrouwelijke leiders geweest. De eerste was in 1236, toen de grondlegger van 'Muslim Slave Dynasty',Shamsuddin Iltutmish, zijn dochter Raziyat Ud-Din als zijn opvolger koos, daarbij opmerkend dat hij ‘haar beschouwde als een betere man dan zijn zonen’. Raziyat Ud-Din, bekend in de geschiedenis als Razia Sultan heeft van 1236 – 1240 aan het hoofd gestaan van het Sultanaat Delhi (1206-1526).
De tweede vrouwelijke leider was IndiraGandhi die in totaal 5829 dagen (1966- 1977 en 1980 – 1984) minister president is geweest van India.

Filmsterren in de politiek
Voordat de Amerikanen Ronald Reagan, een voormalige filmster, tot hun 40ste president kozen in 1981, kende India al acteurs die een invloedrijke rol speelden in de Indiase politiek van wiesommigen zelfs leiding gaven aan grote deelstaten zoals Andhra Pradesh en Tamil Nadu. Eén van deze acteurs was Nandamuri Taraka Rama Rao, die zoals gebruikelijk in India meer bekend was onder zijn initialen NTR, die inAndhra Pradesh toteerste minister werd gekozen. Een andere acteur die tot tweemaal toe aan het hoofd heeft gestaan van de regering in Tamil Nadu, was Marathur Gopala Ramachandran, beter bekend als MGR.

Een leuke politieke anekdote van NTR is dat van hem gezegd wordt dat hij in sari’s sliep. Indira Gandhi vertelde in januari 1984 aan de schrijver Tariq Ali, dat volgens de Hindoes iedere persoon 50% mannelijke en 50% vrouwelijke attributen en kwaliteiten heeft. Misschien was volgens haar in het geval van NTR, deze ratio van 50-50 veranderd naar 60-40.
Filmsterren hebben altijd een rol gehad in de Indiase politiek, hetzij als kandidaten voor het parlementariërschap hetzij als trekkers in de campagnes. De oude garde van Hema Malini, Amitabh Bachchan, Rajesh Khanna en Dharmendra hebben hun geluk beproefd en veel glamour hebben gebracht in de strijd om politieke macht.
Een nieuwe generatie van Bollywood sterren zoals Rakhi Sawant, Gul Panag, Moon Moon Sen en Kirron Kher is nu op de campaign trail voor diverse politieke partijen.

Overigens kan worden opgemerkt dat ongeacht verkiezingen en politieke partijen, filmsterren altijd een inbreng hebben gehad in de ontwikkelingen die in India plaatsvinden. Een van de prerogatieven van de Indiase president is dat hij 12 leden mag benoemen om zitting te nemen in de Rajya Sabha, het Indiase Hoger Huis.
Deze twaalf leden worden gekozen op basis van hun zeer speciale kennis of praktische ervaringen op het gebied van literatuur, wetenschap, kunst en sociale dienstverlening.
Deze benoemde leden hebben dezelfde rechten en privileges als de gekozen leden, maar zij hebben geen stemrecht bij het kiezen van de president van India. Uit de film- en muziekwereld zijn bekende personen als Nargis, Vyjayantimala, Dilip Kumar, Shabana Azmi en Ravi Shankar lid geweest zijn van de Rajya Sabha.

Voor de Indiërs is belangrijk dat deze benoemde leden, niet gehinderd door muilkorvende partijleiders,in het Indiase parlement vrijelijk hun mening kunnen geven en na het geven van die mening behouden zij hun vrijheid. Zij kunnen niet bedreigd of gekortwiekt worden door partijtoppers.
Zij moeten of hoeven ook niet, zoals veel gekozen leden, binnen de door de partij(voorzitters) getrokken krijtlijnen te marcheren, of wanneer de partij zich vergist ook verplicht zijn zich mede te vergissen.

Rudie Alihusain
  1. india 15
  2. modi 9
  3. politieke 8
  4. indiase 7
  5. verkiezingen 6