Serratia bacterie in bloedbaan baby's terechtgekomen

De ziekenhuisinfectie op de Intensive Care afdeling voor baby's bij het Academisch Ziekenhuis (AZP), is veroorzaakt door de Serratia bacterie. Deze is in de bloedbanen van 13 baby's op deze afdeling ontdekt. Zes kinderen zijn overleden. Het voorlopige onderzoek heeft uitgewezen dat de bron van de infectie ligt bij de medicijnbereiding. Het onderzoek is nog gaande, maar de directie van het Academisch Ziekenhuis Paramaribo heeft vrijdag op een persconferentie de stand van zaken doorgegeven.

Algemeen directeur Claudia Redan en verschillende medische deskundigen zijn breedvoerig ingegaan op de omstandigheden bij de Neonatale Intensive Care Unit (NICU). Er is aangegeven hoe er met de situatie wordt omgegaan en welke maatregelen getroffen zijn om de situatie weer onder controle te brengen. Vanaf maandag wordt het onderzoek in samenwerking met de PAHO (Pan-Amerikaanse Gezondheidsorganistie) voortgezet.

Ed Ijzerman, arts en microbioloog, is diepgaand ingegaan op de uitbraak van de bacterie. “Als we kijken naar het voorlopige resultaat, dan blijkt dat een onderdeel van de toegediende medicatie deze bacterie blijkt te bevatten,” deelt Ijzerman mee. "De bacterie is mogelijk in de medicatieruimte terechtgekomen via handencontact of via de airco. Het is allemaal nog in onderzoek. Maar in ieder geval, wat er gebeurd is, is dat op de plek waar de medicijnbereiding plaatsvond de bacterie zich heeft kunnen vestigen.”

De besmette kinderen maken een bloedvergiftiging door, licht Ijzerman toe. “We hebben de bacterie gevonden in de bloedbaan van de kinderen. Dat verslechtert hun klinische situatie. Sommige van die kinderen zijn overleden. Je kunt daarmee zeggen dat het waarschijnlijk is dat deze bacterie heeft bijgedragen aan het overlijden van de kinderen.” Ijzerman voegt eraan toe dat een autopsie op de overleden kindjes niet veel zal bijdragen aan het onderzoek. “Ik denk niet dat autopsie op deze kinderen een toegevoegde waarde heeft aan de bevindingen die wij hebben gedaan tijdens hun leven. Het moment dat je een bloedvergiftiging doormaakt, is het risico op overlijden, ook bij mensen met een natuurlijke weerstand, al hoog. En deze kinderen die prematuur zijn, nog geen goed ontwikkeld immuunsysteem hebben, dan kun je je voorstellen dat een bloedvergiftiging bij deze kinderen het risico op overlijden duidelijk doet toenemen.”

Op de NICU, de afdeling waar baby's met een hoog risico verzorgd worden, lagen er 22 kinderen. Het AZP is het enige ziekenhuis in Suriname dat gespecialiseerd is om deze type zorg te geven. “In totaal zijn er dertien kindjes met de bacterie besmet geraakt,” deelt kinderarts Neirude Lissone mee. “Zes daarvan zijn helaas overleden. Van de zeven die er nog zijn, is een kindje nog steeds ziek, stabiel maar wel ziek. Twee hebben misschien de mogelijkheid om de komende dagen naar huis te gaan,” geeft de kinderarts aan.

De eerste baby is op 4 januari overleden, deelt kinderarts Arti Toekoen mee. Er is in eerste instantie niet gedacht aan een uitbraak. Maar toen er meer baby's ziek werden, aan de beademing moesten en overleden drong het door dat het niet alleen aan de prematuriteit kon liggen, geeft de kinderarts aan. “Op 4 januari overleed de eerste baby, op 7 januari weer één, op 11 januari drie en op 13 januari de laatste.”

De besmette kinderen worden ondertussen gescheiden gehouden van de rest. Ook de verpleging is gescheiden. Het bereiden van de medicijn gebeurt nu in een andere ruimte. Hoelang de uitbraak gaat duren is nog niet duidelijk, geeft Ijzerman aan. “Het onderzoek is nog niet afgerond, ik durf dus op dit moment niet te zeggen dat de uitbraak volledig onder controle is. We hebben geen nieuwe patiënten gekregen. Maar als je in de literatuur kijkt, dan zul je zien dat deze bacterie heel frequent verantwoordelijk is geweest voor uitbraken op intensive cares, met name de neonatale intensive cares, en dat sommige van die uitbraken maanden hebben aangehouden.”

Verschillende deskundigen hebben diverse malen hun innige deelneming betuigt met de nabestaanden. De ouders worden begeleid door het ziekenhuis. Het ministerie van Volksgezondheid is eveneens betrokken bij het onderzoek en heeft de hulp van de PAHO ingeroepen. De situatie wordt nauwlettend gemonitord.

René Gompers
  1. kinderen 10
  2. bacterie 9
  3. onderzoek 7
  4. overleden 6
  5. ijzerman 5