Ernstige stagnatie programma gezondheidszorg

PARAMARIBO- Het al ernstig vertraagde Health System Strengthening Project (HSSP) voor de gezondheidszorg ondervindt nog meer stagnaties wegens blunders en rechtszaken. De start van de bouw van het nieuwe Academisch Medisch Centrum Suriname (AMC-SU), dat volgens planning juni dit jaar moest worden opgeleverd, laat mogelijk nog minstens een jaar op zich wachten. De Islamitische Ontwikkelingsbank (IsDB) die Suriname hiervoor 70 miljoen US dollar leent, eist namelijk ‘reappraisal’, herschrijving van het AMC-SU-project.

In december vorig jaar werd een IsDB-missie die op bezoek was geconfronteerd met het huidige afwijkende ontwerp, een geheel ander dan dat in de intentieverklaring, de MOU van 2013, leenovereenkomst is opgenomen. Indien de IsDB volledige herschrijving eist met nieuw ontwerp en bestek, "dan verliezen we al gauw anderhalf jaar", bevestigt Lothar Boksteen, coördinator van de projectmanagementunit (PMU). Niet meegerekend de bouwaanbesteding "die negen maanden duurt".

Zeven RGD-poli's

Ook de bouw van drie van zeven nieuwe RGD-poli's kan niet van start gaan omdat het Opec Fonds voor Internationale Ontwikkeling (Ofid) als financier heraanbesteding eist. Dit vanwege een valselijke fraudebeschuldiging door de projectmanagementunit PMU. De benadeelde aannemer, NeqXtep Buildings, is naar de kortgedingrechter gestapt wegens smaad en eist alsnog toewijzing voor de bouw, ook van een vierde poli die aan een duurdere aanbieder is toegewezen. Het architectenbureau AAC, dat de poli's heeft ontworpen, is wegens 'contractbreuk' door de PMU eveneens naar de rechter gestapt. Ook bouwbedrijf Impacto, dat claimt laagste bieder te zijn voor alle zeven RGD-poli's (totaal ruim 2 miljoen US dollar goedkoper) maar niet door de kwalificatieronde kwam, dreigt naar de rechter te stappen.

Onnodig meer geld

Betrokken partijen hebben ernstige kritiek op het functioneren van de PMU, onder leiding van ingenieur Lothar Boksteen, ook vanwege 'belangenverstrengeling'. "Zijn handelen zal maken dat de Staat onnodig meer geld gaat moeten betalen", zegt architect Tommy Mungra van AAC. Boksteen wijst deze kritiek van de hand. "Mungra wil door een slinkse toevoeging in het contract directievoering of geld afdwingen." De directievoering van de bouw is na aanbesteding toegewezen aan een ander bureau. AAC is echter contractueel met Volksgezondheid overeengekomen dat het dan als ontwerper financiële compensatie krijgt en erop mag toezien dat de poli's volgens ontwerp en bestek worden gebouwd. "We worden verboden om te komen kijken", zegt Mungra, die de Ware Tijdinzage geeft in het contract.

Maar volgens Boksteen hebben de betreffende bepalingen betrekking op een 'bijzonder architectonisch ontwerp'. "Het gaat hier om eenvoudige uit de kluiten gewassen woningen. Mungra wil werk doen waarvoor hij absoluut onnodig is." NeqXtep Buildings, gekwalificeerde laagste bieder voor vier RGD-poli's, is door de PMU betichtigd van 'fraude', waarna het Ofid de toewijzing afwees. Later bleek deze beschuldiging onterecht, maar het Ofid is onverbiddelijk. Opmerkelijk is dat NeqXtep Buildings slechts drie poli's gegund werd. De vierde is gegund aan bouwbedrijf Vasilda, hoewel die zo'n zesduizend US dollar duurder was. "Het gehele proces van de gunning gaf je de indruk dat opdrachten richting een bepaalde aannemer werden geduwd", zegt AAC-architect Mungra.

Een directielid van NeqXtep Buildings bevestigt dat zijn bedrijf valselijk beschuldigd is van 'voorkennis' door de PMU. Meer wil hij niet kwijt voordat de kortgedingrechter gevonnist heeft. Zonder in details te treden, beaamt Boksteen "dat het beter afgehandeld had kunnen worden". Minister Patrick Pengel van Volksgezondheid bevestigt onomwonden dat het hier fout is gegaan. "We hebben Ofid gevraagd de aanbesteding van de drie poli's toch goed te keuren. Ik had liever geen vertraging gehad."

Ook een onafhankelijk auditonderzoek door een externe partij in opdracht van het ministerie van Financiën, dat in het voordeel uitpakte voor NeqXtep Buildings kon Ofid niet overhalen om de contractonderhandelingen met NeqXtep voort te zetten. "Deze inschrijving rammelt aan alle kanten. Boksteen is in gebreke gebleven de belangen van de Staat en de bevolking te behartigen", zegt Impacto-directeur Badloe. "Wij zijn in totaal 900.000 US dollar goedkoper voor de vier al in aanbouw zijnde poli's. Als we de andere drie niet alsnog toegewezen krijgen dan stap ik naar de rechter. Dat hebben we ook rechtstreeks aan het Ofid geschreven; we weten dat we sterk staan."

'Communicatiestoornis' AMC-SU

In mei 2014 is door management en medische staf van het Academisch Ziekenhuis gekozen als alternatief een 'top chirugisch klinisch centrum' met driehonderd bedden, licht Boksteen toe. Dit was het 'optimale' dat met de beschikbare 70 miljoen US dollar uitgevoerd kon worden. Vervolgens is in juni 2014 de leenovereenkomst met IsDB ondertekend en "ongelukkigerwijs is daarin de omschrijving van het ziekenhuis zoals in de MOU van november 2013 niet gewijzigd". Boksteen was toen nog niet aangesteld als PMU-coördinator. Pas afgelopen december, toen een IsDB-missie op bezoek kwam, werd de financier hiermee geconfronteerd. Voor deze 'communicatiestoornis' verwijst Boksteen naar Volksgezondheid en naar de Centrale Bank die toen de coördinatie van IsDB-financiering had.

Minister Pengel wijst elke suggestie van gesjoemel aan het ontwerp van de hand. "Wij kennen maar één ontwerp", zegt hij. "Daarvan is in 2014 een 3D-animatiepresentatie voor de president gehouden. Dat ontwerp had opgenomen moeten worden in de MOU, waarvan ook de tekst niet is aangepast." Op de vraag of er dan op zijn minst 'geblunderd' is, antwoordt Pengel: "Waar het mis is gegaan moet nog worden vastgesteld." Hij zal op zeer korte termijn een meeting hebben met collega Gillmore Hoefdraad van Financiën met betrekking tot herschrijven van het AMC-SU-project. "En daarna verwachten we dan binnen enkele weken weer een IsDB-missie."

  1. boksteen 9
  2. polis 8
  3. isdb 7
  4. ontwerp 7
  5. pmu 7