‘Bouterse moet mankracht tonen’

“Het is jammer dat de president nu pas tot de ontdekking komt dat zijn partijgenoten niet willen werken en alleen uit zijn op hun eigenbelang”, zegt VHP-parlementariër, Mahinder Jogi, desgevraagd aan De West. Afgelopen vrijdag haalde de president tevens de voorzitter van de NDP, Desiré Bouterse, tijdens een vergadering in Ocer aan, dat er mensen in de partij zijn die alleen azen op hoge beleidsposten. Dergelijke uitspraken zijn volgens Jogi kenmerkend voor Bouterse.

De schuld wordt volgens hem steeds op anderen, zoals de oppositie, Nederland, CIA en het kolonialisme geschoven, en nu op zijn eigen partijgenoten.

“Maar Bouterse heeft de leiding van het bestuur van het land en van de NDP, hij kan dus instructies geven over wat er wel en niet gebeuren mag. Hij kan bijvoorbeeld zeggen, dat er niemand meer in dienst wordt genomen. Maar er wordt toch goedkeuring gegeven om meer mensen in dienst te nemen”, benadrukt Jogi. Hij is van mening dat Bouterse mankracht moet gaan tonen, in plaats van zielig te doen op het podium.

Mensen die niet zoveel weten over politiek, zullen volgens Jogi zeggen dat de president gelijk heeft om te zeggen dat zijn partijgenoten hoge beleidsposten willen en alleen uit zijn op geld in plaats van zich in te zetten voor land en volk. Maar volgens Jogi moet men niet uit het oog verliezen dat Bouterse tal van tactieken heeft om het falende beleid van zich af te wentelen. De president heeft ook aangehaald dat de Naschoolse Opvang (NSO) een grote nyang patu is geweest.

Maar Jogi haalt aan, dat zowel NSO als Carifesta onder het bewind van Bouterse heeft plaatsgevonden. De president uit zijn misnoegen over deze zaken volgens Jogi, maar doet er verder niets aan. De parlementariër benadrukt dat de middelen voor deze projecten niet door anderen zijn besteed, noch zijn de begrotingen door anderen gemaakt. Jogi haalt aan dat wat deze projecten betreft, alles is gegaan via de leidinggevende partij van het land, toch kon de president het niet voorkomen. Jogi kan begrijpen dat wanneer iemand met een bepaalde cultuur is vergroeid, de persoon moeilijk is te buigen. Toch gelooft hij dat Bouterse verstandig genoeg is om op de juiste manier op te kunnen treden. Jogi zegt dat de president niet met zijn vinger naar anderen moet wijzen, maar naar zichzelf. “De president verwoest zijn eigen partij en hij moet de ballen hebben om daarin zelf verandering te brengen”, aldus Jogi.

door Richelle Mac-Nack

  1. jogi 10
  2. president 8
  3. bouterse 6
  4. partij 3
  5. land 3