1. vorige
  2. volgende

‘Boodschap van geloof, hoop en liefde verkondigen’

PARAMARIBO, 20 apr – Pasen is het feest van het leven op de dood. De Vooruitstrevende Hervormings Partij, VHP, roept in haar paasboodschap “iedere Surinamer, maar in het bijzonder de christelijke broeders en zusters, om de boodschap van bekering ter harte te nemen en als levende lichtbronnen deze boodschap van geloof, hoop en liefde in de samenleving te blijven verkondigen.”

In dit licht bekeken kan het verrichten van goede daden niet anders dan deel worden van het eigen persoonlijk leven. “Alleen dan ook zullen wij veranderingen ten goede op maatschappelijk niveau ervaren, wanneer wij de aanwezigheid erkennen van een onverbrekelijk verband tussen de door ons verrichte goede dagen en het maatschappelijk welzijn. Zo alleen kunnen wij een sociaal rechtvaardigere samenleving waarborgen voor ons, onze kinderen en kinds kinderen”, stelt de VHP.

Onder sociaal rechtvaardige samenleving moet dan onder meer worden verstaan de beschikbaarheid van goed onderwijs, huisvesting en gezondheidszorg. Ook veiligheid en voldoende werkgelegenheid. “De VHP wenst te benadrukken dat zij indachtig deze paasboodschap bereid en in staat is haar bijdrage te leveren aan het bestendigen van een sociaal rechtvaardige samenleving voor iedere Surinamer. Moge de Heer Jezus Christus ons daarin voorgaan.”

  1. samenleving 4
  2. vhp 3
  3. goede 3
  4. sociaal 3
  5. leven 2