Imago politiekorps erg geschaad

Waar er gewerkt wordt, vallen er spaanders. Voor zover het fouten betreft inherent aan de taak, kan er rekening mee worden gehouden, maar ernstige misstappen van politiefunctionarissen moeten hun zwaar worden aangerekend. De politie is er voor de handhaving van orde, rust, veiligheid, rechtvaardigheid, oprechtheid, kortom voor handhaving van alle deugden. Echter komen er de laatste jaren steeds meer stemmen uit de gemeenschap over wangedrag van politiefunctionarissen. Veel politieagenten gaan regelmatig over de schreef; dat is niet nieuw. Ik refereer naar vier eerder verschenen artikelen van mijn hand:
1. Politie, blijf met je handen af van burgers.
2. De politie gaat nog steeds behoorlijk in de fout.
3. Het beleid van minister Santokhie, veel successen maar ook veel mislukkingen.
4. Onbetamelijk gedrag zit in het bloed van sommige politieagenten
In deze artikelen maak ik melding van onacceptabel en excessief gedrag van politieagenten.

Ex-minister Ch.Santokhi zei in zijn eindejaarrede 2008 dat er veel aandacht is besteed aan het upgraden van het kennisniveau van het personeel binnen alle geledingen van zijn ministerie en dat trainingen op alle niveaus eraan hebben bijgedragen dat het kwalitatieve capaciteitsprobleem in grote mate is teruggedrongen. Er zal voldoende aandacht worden besteed aan misstappen van politiefunctionarissen. De ex-minister zei voorts dat in de toekomst het gevoel van veiligheid en rechtsbescherming moet worden verbeterd. Desondanks bleven sommigen van zijn manschappen zich bezondigen. Dieptepunt van zijn bewind was de verdwijning van 90 kg cocaïne uit de kluis van de politie. Deze ex-minister zei eens dat misdaad nooit zal op houden te bestaan, negatief optreden van politie is ook een vorm van misdaad.

Hoewel de korpsleiding al jaren dreigt met harde maatregelen, gaan sommige politieagenten ongestoord door en brengen de korpsleiding voortdurend in verlegenheid. Het beleid van minister Belfort en de harde taal van de korpschef hebben tot nu toe weinig opgeleverd. Ook is het deze minister van politie niet gelukt zijn korps te zuiveren van smerige praktijken en laffe daden door sommigen van zijn manschappen. Onlangs maakte de media melding van talloze door politieagenten gemaakte overtredingen, van kleine misstappen tot crimineel gedrag:
1. Dronken politieman rijdt door na aanrijding (DBS van 11 –10-2014)
2. Hoge politiefunctionaris schiet op winti prey (DBS van 11-10-2014)
3. Politieagente op non-actief wegens onderzoek naar fraude (DWT van 20-10-2014)
4. Agenten buiten functie gesteld (No Spang van 23-10-2014)
5. Zes politiefunctionarissen buiten functie gesteld ( DBS van 25-10-2014 )
6. Agenten in verzekering gesteld (DWT van 27-10-2014)
7. Politiemannen krijgen totaal 15 jaar voor zware delicten (DBS van 28-10-2014)
8. Leven man op het spel door nalatigheid politie (Sur nieuws van 29-10-2014)

In een maand tijd kwamen er acht berichten die de politie in een negatief daglicht hebben gebracht. De voorzitter van de politievakbond zegt dat de veroordelingen van politiemannen de afgelopen week juist duiden op alertheid van de politie. “Er zullen altijd enkele mensen zijn die het voor de rest verpesten, maar dat leidt nog niet tot een afname in het vertrouwen. De leiding doet er alles aan om politiemensen die buiten het boekje gaan te bestraffen”, aldus de voorzitter van de politiebond.

De organisatie van Juspol-minister Belfort is niet altijd zorgvuldig geweest in het optreden en omgaan met de belangen van de gemeenschap. Er zijn veel steken gevallen die veel ongerief hebben veroorzaakt bij de gemeenschap.
1. Hoe lang moet de minister van Juspol zich nog verontschuldigen voor onbetamelijk gedrag van zijn manschappen naar de samenleving?
2. Waarom lopen zoveel politieagenten niet in het gareel van het door de korpsleiding uitgestippelde beleid?
3. Zijn sommige politieagenten hardleers of laat de korpsleiding het te vaak bij woorden liggen?
4. Wat moet de leiding van Juspol nog meer doen om het korps te zuiveren van schandelijke praktijken en ongeoorloofd gedrag van politieagenten?
5. Theoretische kennis over discipline en geoorloofd gedrag komen heus wel aan de orde tijdens de politieopleiding, waarom gaat het bij de toepassing zo vaak mis?

Op deze en andere vragen zou de korpsleiding betere antwoorden moeten vinden om het ongeoorloofd gedrag van haar manschappen terug te dringen tot aanvaardbare proporties. Anders is het dweilen met de kraan open en zal de korpsleiding telkens weer in verlegenheid worden gebracht en de gemeenschap worden opgeschrikt door wandaden van politieagenten.

Het politiekorps heeft tot missie om de gemeenschap te beschermen en het vertrouwen van de samenleving te waarborgen. De samenleving moet zich bij de politie veilig en vrij voelen. De politie dient de verworven macht te gebruiken om misdaad te bestrijden en niet om zelf misdaad te begaan. Elk negatief optreden van de politie is er één te veel. Voor bepaalde beroepsgroepen wordt de norm heel hoog gehouden; de politie is er een van. Burgers worden veelal goed beschermd door de politie, maar het komt nog steeds regelmatig voor dat mensen een gevoel van machteloosheid, van wantrouwen, van angst, van onrechtvaardigheid, van intimidatie en provocatie ervaren in hun contact met de politie. De door de korpsleiding genomen maatregelen om negatief politie optreden terug te dringen bieden niet voldoende soelaas, want de politie komt nog steeds te veel negatief in de publiciteit. Blijkbaar zijn hardere maatregelen nodig om negatief politie optreden tot aanvaardbare proporties terug te dringen. Of moeten wij genoegen nemen met de uitspraak van ex- minister Ch. Santokhi dat negatief optreden van politie een misdaad is en dat misdaad nooit op zal houden te bestaan?

Jack Mohanlal ([email protected])

  1. politie 19
  2. politieagenten 9
  3. minister 9
  4. gedrag 7
  5. negatief 7