1. vorige
  2. volgende

Surinaamse spaarders nog steeds niet gedekt door wetgeving

Dat hun spaargelden op de bank niet gedekt zijn, is vele Surinamers niet bekend. De enige bank in Suriname die wel een minimum dekking heeft, is de Surinaamse Post Spaarbank (SPSB) en wel vanwege het feit dat deze bank destijds is opgericht om de spaarzin in Suriname te bevorderen. Hierbij is toen gelijk meegenomen dat de dekking van de klanten geregeld is in geval van faillissement. Het is de taak van de regering en meer specifiek de Centrale Bank van Suriname als bevoegde instantie, om de klanten van de Surinaamse banken te beschermen tegen de gevaren die zij lopen bij het inleggen van hun geld. Dit dient zij door middel van wetgeving te doen.
Albert Alleyne, voorzitter van de Consumentenkring Suriname, geeft aan dat hij tot nu toe geen klachten ontvangen heeft van bankklanten op dit stuk, maar dat hij wel van mening is dat alle banken ervoor moeten zorgen dat er een dekking is. Stanley Hoever, die tevens verbonden is aan de Consumentenkring, en wel in de hoedanigheid van lid van de Raad van Toezicht, verduidelijkt dat de banken wel de terugbetaling van de inleg aan hun klanten kunnen garanderen, maar dan slechts indien het geld er is. ‘Bij oprichting van de SPSB is weliswaar de dekking aan de orde gekomen, maar hierna is er verder geen beleid op gemaakt’, zegt Hoever.De meeste spaarders zijn zich er niet eens van bewust dat hun spaargelden niet gedekt zijn. Hij haalt aan dat het destijds failliet gaan van de Nederlandse DSB-bank als waarschuwing had moeten dienen voor Suriname, maar dat dit kennelijk niet het geval is geweest.
‘Zelfs na dit incident wordt er nog steeds weinig aandacht besteed aan dit punt.’ Misschien heeft het te maken met het feit dat Suriname de crisis die toen in Europa heerste niet heeft gevoeld, concludeert hij. In oktober was het precies 5 jaren geleden dat de DSB-bank in Nederland failliet werd verklaard. Spaarders werden geadviseerd om hun spaargelden van de bank weg te halen om het faillissement te stimuleren, om zodoende de kansen om hun schade te kunnen verhalen te vermeerderen. Er moest een begin worden gemaakt met het terugbetalen van de schuldeisers. Maar dat kon alleen als er voldoende opbrengsten gegenereerd waren uit de verkoop van activa. De garantie voor de schadelijders was ondertussen verhoogd van Euro 20.000 naar Euro 100.000 per rekening per klant. De afwikkeling van het faillissement van DSB-Bank zal nog enkele jaren voortduren. Als een bank in Suriname op dit moment over de kop zou gaan dan zullen de spaarders hoogstwaarschijnlijk en wel gezien het ontbreken van regelgeving op dit stuk, hun spaargelden niet terug kunnen claimen.

  1. bank 9
  2. suriname 7
  3. spaargelden 4
  4. dekking 4
  5. klanten 3