Kerstpottenactie voor steun aan minder bedeelden

Het Leger des Heils is gestart met zijn jaarlijkse kerstpottenactie. De bekende rode potten worden op centrale plekken geplaatst in de stad en districten. “De gemeenschap wordt in de gelegenheid gesteld tot 21 december een donatie te doen. We zijn blij met elke bijdrage, niets wordt gerekend als minder. Als iemand een geste vanuit het hart doet, komt het helemaal goed terecht", meent majoor Vilece Thomas van het Leger des Heils Suriname.

Voor dit jaar is het aannemingsbedrijf Haukes bereid gevonden om als hoofdsponsor op te treden. Door bijzondere omstandigheden kon de directeur van het bedrijf niet aanwezig vrijdag, bij de start van de actie op Vailliantsplein. “Het is nog niet duidelijk hoeveel hij gaat doneren, maar de directeur heeft wel toegezegd dat we mogen rekenen op steun van het bedrijf”, legt Thomas uit. Met de opbrengsten worden minderbedeelden voorzien van een kerstpakket en ook is het de bedoeling om mensen in nood te helpen.

90ste keer
Het is dit jaar de negentigste keer dat de kerstpottenactie wordt gehouden in Suriname. Thomas zegt dat de nood in de samenleving groot is. Voor dit jaar durft hij nog geen schatting te maken hoeveel pakketten verstrekt zullen worden. Hij zegt dat de registratie dat zal uitwijzen. “Surinamers moeten hun bijdrage blijven leveren al is het op een andere manier, daar gaat het juist om. Kerst is om vreugde te hebben en aandacht te schenken aan anderen”, benadrukt Thomas. Hij roept de gemeenschap op massaal te doneren hoe klein dan ook, ”want hoe meer fondsen er zijn hoe meer pakketten er verstrekt kunnen worden”.

Ruim 25 van de rode geldpotten zullen op enkele plekken staan. Ook zijn er naast de grote potten in de meeste winkels kleinere bakken bij de kassa's voor mensen die daar hun donatie willen doen.
  1. thomas 4
  2. jaar 3
  3. leger 2
  4. heils 2
  5. kerstpottenactie 2