Ere doctoraat voor Clarence Seedorf en Harold Pollack

De Anton de Kom Universiteit van Suriname heeft bij de herdenking van haar 46-jarig bestaan in de Ballroom van Hotel Torarica vrijdagavond twee bijzondere ere doctoraten uitgereikt. De één ging postuum naar oud-minister van Natuurlijke Hulpbronnen Harold Pollack en de andere naar de sporticoon Clarence Seedorf.
Ondervoorzitter van het universiteitsbestuur, Kenneth Vaseur, zegt dat eredoctoraten meestal worden uitgereikt aan personen die een bijzondere verdienste en bijdrage hebben geleverd aan de wetenschapsbeoefening en in de tweede plaats aan hen die zich nationaal en internationaal behoorlijk verdienstelijk hebben gemaakt voor maatschappelijke en educatieve vorming.

Van Pollack, die op 31 juli 2013 overleed, wordt gezegd dat hij zich beijverde in tal van technische sectoren door wetenschappelijke publicaties uit te geven. Hij studeerde af aan de universiteit te Leiden als geoloog en mijnbouwdeskundige. Pollack heeft zowel nationaal als internationaal een bijzondere staat van dienst gehad en leiding gegeven aan tal van mijnbouwinstituten zoals het Bauxiet Instituut van Suriname. Ook was hij parttime docent aan de Technische Faculteit van de Anton de Kom Universiteit. Hoogleraar Theo Wong heeft Pollack vaker geprobeerd over te halen alsnog te promoveren. “Hij werd echter ernstig ziek en toen werd aangedrongen om toch te promoveren, verkeerde hij al in een terminale fase”, zegt Vaseur. De ere academische onderscheiding werd in ontvangst genomen door de familie van Pollack.

Ontwikkeling jongeren
Seedorf heeft zijn ere doctorale erkenning te danken aan zijn bijzondere prestatie voor de sport nationaal en internationaal. Vaseur zegt dat in Suriname de sporticoon eigenlijk alleen bekend is van zijn voetbalcarrière. “Maar zijn voordracht is niet alleen op basis daarvan geweest. Seedorf heeft zich internationaal bijzonder ingezet voor de maatschappelijke ontwikkeling van jongeren. In een presentatie die ongekend is in Suriname blijkt dat Seedorf tal van professionele opleidingen heeft genoten, verschillende maatschappelijke en educatieve instituten heeft opgezet en gefinancierd. Seedorf wordt internationaal dan ook veelvuldig gevraagd als public speaker op te treden voor jongeren, als business consultant op te treden voor overheden in sport en marketing.

In de presentatie van Seedorf blijkt ook dat hij een belangrijke ambassadeur is van de Unicef speciaal gericht op kinderen en jongeren en ook nog heeft gefunctioneerd als speciale analist voor de BBC tijdens de wereldkampioenschappen in Brazilië. Vasseur zegt dat in het herdenkingsboekje voor de 46-ste verjaardag van de universiteit vooral op deze enorme verdiensten is gefocust. In het internationaal voetbal heeft Seedorf vrijwel alles behaald wat er behaald kan worden. Hij spreekt meer dan zes internationale talen en is zowel in Suriname als in andere landen meerdere keren onderscheiden.

Wilfred Leeuwin
  1. seedorf 7
  2. internationaal 6
  3. suriname 5
  4. pollack 5
  5. universiteit 4