Reactie Surinaamse diaspora Gene Nahar te Aruba op artikel Roy Bhikharie

Allereerst mijn condoleances aan Suriname in verband met het heengaan van een groot en invloedrijk cq. emancipatorisch kunstenaar, Erwin de Vries. Zijn werken zullen geestelijk blijven voortleven en bijdragen aan de emancipatie van onderdrukte mensen en volkeren.

Nu mijn reactie op het artikel van Roy Bhikharie:
Overal ter wereld bestaat er teleurstelling, frustratie, ongeloof, demotivatie, defaitisme over verkiezingen, over hun lokale trias politica, over duurzame ontwikkeling.
Op zich benoemt Roy Bhikharie in zijn artikel wel een aantal feiten, met name dat mensen weten dat hun auto of airco niet functioneert, maar die niet kunnen repareren, zo ook weten ze in hun gevarieerde dagelijkse optiek en beleving, dat er iets niet goed zit, maar weten in hun situatie niet hoe dit te remediëren. Dit geldt ook voor politieke partijen en bestuurders, welke dan ook, die in hun optiek, beleving en beperkingen geen 100% deugdelijk bestuursprogramma en uitvoering daarvan kunnen betrachten.
Het heeft te maken met het bewustzijn van de mens, dat nog diep vastgeketend zit in hun geconditioneerde en gebrainwashte “MIND “, waartegen hun GEWETEN nog
grotendeels aan het schoppen is, maar nog niet het stadium van “Overcoming” bereikt heeft. Zelfs Religie en kerken hebben die gewetensomslag niet kunnen bereiken, omdat zij a.h.w. dubbele bedriegers zijn, die de mensheid hebben helpen onderdrukken, een vals bewustzijn hebben doen creëren en de mensheid tot nu in onwetendheid, armoede en slaafsheid hebben gehouden.
De 5 grote vijanden van de mensheid aller tijden zijn: Religie, Imperialisme, Kapitalisme, Fascisme en Racisme, alle 5 afkomstig uit Europa, het zgn. Eurocentrisme. De USA is nu de grootste vertolker hiervan, omdat zij afstammelingen van het Eurocentrisme zijn!
Het is niet alleen Donald Trump, het zijn 11 USA presidenten die vanaf de 2e Wereldoorlog de wereld in vernietiging brachten met hun imperialisme, kapitalisme, fascisme en racisme. Wat Hitler niet gelukt is in 5 jaar met 6 miljoen doden, vnl. Joden, is de USA in de afgelopen 75 jaar met het tienvoudige over de gehele wereld met allerlei rassen en etnische groeperingen gelukt: massale genocide, uitbuiting, fascisme en brainwash via hun fictieve oorlogen, multinationals en financiële imperium en fake-press ! De USA gaat door als de grootste politie- en gevangenisstaat ter wereld met op iedere 70 vierkante mijl gemiddeld 1 gevangenis ( zoek op programma The Big Picture
van National Geographic ! ). 80 % van alle gevangenen in de USA zijn Afro-Amerikanen en Latino’s. Daarnaast is het bekend dat blanke politie-agenten en blanke burgers periodiek neurotisch om zich heen schieten. Er moet toch wel ergens iets mis zijn.
Nederland is de gluiperige luis in de pels van het eurocentrisme! Nederlandse psychologen hebben zelf gepubliceerd dat 1 op de 4 Nederlanders een hersenaandoening heeft.
Er moet toch wel iets goed mis zijn met die Nederlandse / Eurocentrische Civilisatie!
Met Nederland zijn we weer terug bij het artikel van de heer Roy Bhikharie : het lage bewustzijn in Suriname en de Antillen is het gevolg van het onderdrukkingssysteem van eeuwenlang Nederlands kolonialisme en de hulp van de brainwash door de kerk en de fake-pers!
Maar de heer Bhikharie moet weten, dat onder moeilijke, onmenselijke toestanden, een aantal Surinamers, Indonesiërs, Antillianen, Zuid-Afrikanen gestreden hebben voor rechtvaardigheid, vrijheid, duurzaamheid : Inheemsen tegen de eerste kolonialisten, Boni met zijn marron-oorlogen, Tula en slaven op Curaçao, vrijheidsstrijders zoals Anton de Kom, Dobru, arme Hindoestaanse boeren die voor gelijke rechten streden, Sukarno in Indonesië, Mandela die de Nederlandse Apartheid in Zuid-Afrika bestreed. Helaas heeft het bewustzijn van de massa de brainwash, angstcultuur, schaamtecultuur nog niet kunnen overwinnen! Het is een monster waar je tegen vecht!
Misschien dat de heer Bhikharie een dieper onderzoek kan plegen en ik geef hem daarbij een aantal richtlijnen.

Imperialisme

In Europa ontstane methode voor zo groot mogelijke wereldmacht ten behoeve van een kleine machtsgroepering gebruik makend van legers ten koste van onschuldige, onwetende, wapens- en middelen ontberende volkeren. Kolonialisme is een vorm van imperialisme, maar door de verdeeldheid en het egoïsme van de West-Europese kolonialisten werd de imperialistische koek verdeeld over diverse koloniën vallend onder de West-Europese koloniale mogendheden.
Kapitalisme : grensoverschrijdend machtssysteem, waar bovenop de macht het bezit van kapitaal, productie- en bedrijfsmiddelen ( zoals pers en propaganda) wordt opgeteld tot een completere en meer sophisticated machtssysteem dan het oude imperialisme en kolonialisme, maar nog wel in handen van een kleine groep, die schatrijk en machtiger wordt ten koste van de grote wereldmassa, waarbij de kloof en machtsverhoudingen tussen arm en rijk steeds groter wordt!
Het kapitalisme moderniseert zijn macht en criminaliteit ook van fabrieken naar multinationals, vervolgens naar financiële instellingen zoals Wall Street, the City in Londen, World Bank, Federal Bank en Private Banks. Er wordt ook een samenwerking gecreëerd met de georganiseerde misdaad zoals de narco-maffia en witwassystemen. Door een te grote heb- , graai- , en woekerzucht van de banken begaan ze ook fouten en ontstaat bv. de crisis van 2007 waarbij banken omvallen.
Dit laatste is onderdeel van de laatste fase van het kapitalisme geheten het NEO-LIBERALISME, dat de mensheid pushed naar meer en meer materialisme, schulden maken o.a. via credit cards. Het is dit materialisme, dat door het kapitalistisch- neo-liberaal systeem van meer productie van consumptie-middelen zoals tientallen soorten chips en cornflakes en softdrinks en auto’s, kleding, tv’s, cellphones etc. in allerlei vormen en kleuren, een toenemende oorlogs- en personenvliegtuigenvloot, die de grootste CO-2 uitstoters zijn van alles, de immense plastic world consumptie…. het is deze neoliberale, materialistische lifestyle die de stormachtige milieuvervuiling wereldwijd heeft veroorzaakt. En nu maar in dure wereldconferenties van ons belastinggeld lullen over Climate-Change!

Fascisme: ontstaan uit de westers-christelijke moraal dat dit de superieure civilisatie en ras is. Het derde rijk van Hitler, gesteund door de dictators Mussolini van Italie en Franco van Spanje en het Vaticaan. Zij moesten gezamenlijk de fascistische heilstaat creëren, wat mislukte, maar wel miljoenen joden en andere etnische groepen het leven gekost heeft.
Het fascisme vond zijn oorsprong dus in de westers-christelijke moraal, waar in de Middeleeuwen de Kruistochten miljoenen joden en moslims in het Midden-Oosten ombrachten en daarna door de Inquisitie, de rechtbank van het Vaticaan, nog eens miljoenen andersdenkende Europeanen waaronder vrouwen die zich te geëmancipeerd gedroegen, Europese diaspora joden, zigeuners en andere etnische groepen vermoord en levend verbrand werden!
Het fascisme werd na de 2e Wereldoorlog onder leiding van de USA voortgezet met hun moderne kruistochten, de fictieve oorlogen, waarbij de USA meer dan 50 landen zonder oorlogsverklaring binnenvielen en miljoenen onschuldige burgers dood bombardeerden of chemisch vermoordden zoals de CIA in Guatemala deed.
Het USA fascisme steunde ook talloze moorddadige militaire regimes zoals papa Doc Duvalier van Haïti, Batista in Cuba, Somoza in Nicaragua, Videla in Argentinië, Stroesner in Paraguay, Pinochet in Chili, Perez Jimenez in Venezuela, Trujillo in Sto. Domingo en Uribe in de jarenlange burgeroorlog in Colombia.

Racisme
Racisme gaat hand in hand met het fascisme. Er was zelfs een paus in de middeleeuwen die beweerde dat Afrikanen en Indianen geen menselijke wezens waren! Dit verklaart ook het plegen en goedkeuren van de slavernij door de katholieke kerk en het doen vermoorden van meer dan 30 miljoen indianen via hun Inquisitie en de Spaanse Conquistadores in Latijns-Amerika met het kruis in het ene hand en het zwaard in de andere hand!
Racisme is na de afschaffing van de slavernij als instrument gebruikt door de elite van Virginia-USA om de vrije slaven in onderdrukte- mentale positie te houden als cheap labour en tweedracht te zaaien tussen blank en zwart in de opkomende vakbeweging en arbeidersklasse in de USA. Zie ook het wetenschappelijk onderzoek van prof. Brown van de Yale University, beknopt gepubliceerd in Time Magazine in de jaren 90.
Hoe het racisme nu in de USA zich manifesteert is gewoon te volgen via het nieuws van bewegingen als Black Life Matters, de KUKLUX KLAN , het beleid van president Trump en het Justitie en Gevangenisbeleid in de USA.
In Nederland en hun voormalige kolonies is racisme gebleven, omdat na de afschaffing van de slavernij en het kolonialisme, de westers-christelijk moraal gebleven is. Het was gebaseerd op westers-christelijke superioriteit. In Nederland wordt, doordat de wet discriminatie verbiedt, racisme en andere discriminatie op een subtiele wijze gepleegd. Toch heeft de ECRI, de Europese Commissie tegen Racisme en Intolerantie, Nederland op de vingers getikt vanwege hun discriminerend
immigratie- en inburgeringsbeleid, waaronder het arbeidsmarktbeleid en Nederland op de 5e plaats van discriminerende landen in Europa geplaatst.
Het ontstaan van diverse allochtone bewegingen en politieke partijen tegen discriminatie, komen niet zomaar uit de lucht vallen.
Ook de Verenigde Naties benoemden Nederland als racistisch, omdat zij als enige land ter wereld Het Sinterklaas en Zwarte Piet Instituut hebben.

Religie
De Westers-Christelijke moraal is gebaseerd op een misplaatst superioriteits complex. De genocide, al eerder beschreven hierboven, is bewijs hiervan.
Het Christendom is een verdraaide, gemanipuleerde beschrijving van het religieuze en filosofische leven van Jezus en de Joden, notabene in het Midden-Oosten, en niet in het westen. De Bijbel is het overgenomen oude testament van de Joden ( de Tora ), waar 4 evangelies, ook door Joden beschreven, aan geplakt zijn. De andere ongeveer 30 evangelies moesten in opdracht van de Romeinen verbrand worden door de monniken, omdat er teveel belastende en concrete waarheden in stonden die het westen niet goed uitkwamen. Dit verklaart ook waarom in de loop der eeuwen de christelijke religie in zo’n 1200 verschillende religies en kerken uiteenviel en elkaar bovendien het leven nastonden !
De Inquisitie vermoordde ook miljoenen vrouwen, joden, zigeuners, Afrikaanse slaven
en indianen in Noord-Midden-Zuid-Amerika en Caraibisch gebied. De christelijke kerk discrimineert ook homo’s.
Om hun westers-christelijke superioriteits complex voort te zetten, gingen de kerken na de afschaffing van slavernij en kolonialisme ook het kapitalisme en de georganiseerde misdaad ondersteunen, om hun macht te behouden, door de mensheid in het valse bewustzijn, dom en slaafs te houden via religie.

Lees ook het boek van FBI adviseur Paul Williams van 2006 getiteld : The Vatican exposed, met als ondertitel : Maffia, Money, Murder!
Misschien heb ik de heer Bhikharie enigszins geholpen om te begrijpen waarom door het ontbreken van voldoende bewustzijn, bevolkingen in de wereld nog niet tot rechtvaardigheid, vrijheid, armoede-eliminatie en duurzaamheid kunnen komen. Hij moet de 5 vijanden van de mensheid leren onderkennen!

Masha danki, gran odi, Gene Nahar

  1. usa 11
  2. fascisme 8
  3. joden 8
  4. christelijke 7
  5. wereld 6