1. vorige
  2. volgende

Raamwerk knelpunten KPS afgerond

Waarnemend minister van Justitie en Politie, Ferdinand Welzijn, heeft een raamwerk van alle knelpunten van het Korps Politie Suriname ontvangen. Het ondersteuningsteam van het KPS dat het document heeft overhandigd, is vorig jaar juli geïnstalleerd.

De installatie volgde op een conflict tussen de toenmalige korpsleiding en de politiebond. Zaken over de politieorganisatie moesten met spoed worden geordend, zegt het Nationaal Informatie Instituut (NII). Met de indiening van het raamwerk heeft het team voldaan aan een onderdeel van haar taakstelling.

Het team zal in het vervolgtraject samen met werkgroepen, die binnen het korps zijn ingesteld, verder werken aan structurele hervormingen binnen het KPS om de organisatie te verbeteren. Voormalig korpschef Carlo Hunsel is de voorzitter van het team dat voor een jaar is ingesteld.


  1. team 3
  2. politie 2
  3. raamwerk 2
  4. korps 2
  5. kps 2