1. vorige
  2. volgende

DA91 installeert drie nieuwe kernen in Nickerie

Op zaterdag 01 november heeft een delegatie van DA91 bestaande uit vertegenwoordigers van het dagelijks bestuur, regionale organen en de jongeren van DA91 een bezoek gebracht aan het district Nickerie. Tijdens dit bezoek is een informatie vergadering gehouden te Groot Henar.

Integer leiderschap maakt het verschil
Tijdens de informatie vergadering in Groot Henarpolder kwamen verschillende sprekers aan het woord. Don Chotkan bracht de aanwezigen in herinnering de vele beloftes die de huidige regeerders de bevolking hebben gemaakt toen ze hun stemmen wilden hebben. Het bleken allemaal loze beloften te zijn. “Het is alsof ze het volk een worst voorhouden”. Grote groepen van de samenleving zijn misleidt en misbruikt om de macht te verkrijgen, maar nadat deze macht verworven was zijn dezelfde groepen aan de kant gezet en vergeten. Hij riep de aanwezigen op om zich niet voor de gek te laten houden door allerlei grootse beloften, want geen enkel idée hoe goed ook zal slagen met de huidige regering aan het roer.

Bharat Jairam hield de aanwezigen voor dat DA91 heel zwaar tilt aan het verbreden en verdiepen van de studiemogelijkheden van de kinderen uit het district. Zo is DA91 voorstander van een goede begeleiding en facilitering van kinderen uit het district om verder te studeren en daarvoor niet persé naar de stad te moeten afreizen. Ook de studiefinanciering voor kinderen uit districten die in de stad moeten doorstuderen moet op dusdanig nivo zijn dat het stimulerend is om deze stap te zetten. Jairam haalde aan dat voor DA91 de productie sector, met name de landbouw, van heel grote betekenis is binnen de ontwikkelingsvisie. Ook daar is de partij voorstander van het verbeteren en versterken van incentieven voor de sector. Ook is het belangrijk binnen het onderwijs de productie sector te stimuleren en aantrekkelijk te maken voor jongeren. Deze sector moet namelijk behouden blijven voor de toekomst van Suriname.

Angelic Alihusain-del Castilho, ondervoorzitter DA91, benadrukte andermaal het belang van goed leiderschap. Ze hield de aanwezigen voor dat DA91 daarvoor garant staat en altijd heeft gestaan. In de vijf jaren dat zij deel hebben uitgemaakt van een regering hebben zij steeds projekten succesvol uitgevoerd in het belang van de gemeenschap. Alihusain-del Castilho gaf de aanwezigen aan dat DA91 gaat voor een harde corruptiebestrijding en voorstander is van de instelling van een anti-corruptie instituut. Investeren in gebruik van moderne technologie binnen het onderwijs is een prioriteit. Hierdoor zullen zij die in Nickerie zijn en cursussen/opleidingen willen volgen, niet meer verplicht zijn naar de stad af te reizen, maar het vanuit hun huis online kunnen volgen. Om deze investeringen te doen is het noodzakelijk dat alle inkomsten van Suriname de burgers ten goede komen. Corruptie moet dus aangepakt worden. Alihusain deed een beroep op de aanwezigen om de komende 200 dagen naar de verkiezingen goed te kijken naar de personen die hen zullen benaderen voor ondersteuning en te kiezen voor zichzelf, voor Suriname en dus voor integer leiderschap. De kandidaten die door DA91 aan u gepresenteerd zullen worden zullen 100% voldoen aan deze eis.

Winston Jessurun, Voorzitter DA91, benadrukte het belang van integer leiderschap voor de daadwerkelijke vooruitgang van Suriname. Hij ging in op de problemen die er zijn rond de nieuwe basiszorgverzekeringswet. Hij gaf aan dat vele van deze problemen te voorzien waren, maar dat om zuiver populisme de wet in een marathonzitting van het parlement doorgedrukt is en nu is het resultaat chaos en onzekerheid in de gemeenschap. Jessurun gaf aan dat hij vaker zijn visie voor een structurele aanpak van de problematiek binnen de agrarische sector heeft gedeeld, echter is gebleken dat de huidige regeerders daar geen oor voor hebben. In de visie van DA91 moet er niet alleen met de producenten om de tafel gezeten worden als er problemen zijn, maar moet er een permanent overlegorgaan komen. Nu de situatie acuut is zouden de rentes bevroren moeten worden en zou de overheid moeten inspringen om de productie sector in rustiger vaarwater te brengen. Vervolgens zou er ook gekeken moeten worden naar hoe de productie efficienter te doen geschieden. Echter nu moet eerst Eerste Hulp verleend worden en dan direkt hieraan gekoppeld de long-term planning. Volgens Jessurun is het belangrijk dat er een structurele oplossing komt in de kwestie van de bepaling van de opkoopprijs. “ Er moet een oplossing komen die dit jaarlijks terugkerend probleem blijvend oplost” zei Jessurun.

Onder de aanwezigen waren vele producenten die geconfronteerd worden met schulden die moeilijk af te betalen zijn vanwege de onvoorspelbaarheid in beleid vanuit de overheid. Deze personen riskeren hun productiemiddelen te verliezen, hetgeen betekent dat zij hun middelen van bestaan kwijt zullen zijn. Verschillende sprekers gaven uiting aan deze vrees en gaven aan dat na herhaaldelijk benaderen van de regering die zich niet geinterresseerd heeft getoond in het willen bijstaan van deze boeren in het vinden van een oplossing.
Er werden drie nieuwe kernen, bestaande uit total 18 personen, geinstalleerd voor resp. de westelijke polders, de Nieuw Nickerie en Groot Henar.

  1. aanwezigen 7
  2. sector 6
  3. leiderschap 4
  4. productie 4
  5. suriname 4