Politieke partij DRS uit bezorgdheid over jongeren

“Het gaat niet goed met onze jeugd en jongeren. Teveel van ons jong volk, dat onze toekomst vertegenwoordigt, beland in gevangenissen of eindigt als drugsverslaafde, drughandelaar, of lid van een criminele bende.” Het is geen probleem van vandaag, maar lijkt volgens de politieke partij Duurzaam en Rechtvaardig Samenleven (DRS) met de dag erger te worden.

“Deze regering heeft een speciaal ministerie voor Jeugd en Sport ingesteld. “Maar met zowel de sport als met de jeugd in ons land gaat het sindsdien alleen maar bergafwaarts,” zegt DRS onder voorzitterschap van Clifford Marica. De naschoolse opvang, - volgens de president een bron van corruptie-, heeft geen enkel positief effect op het slagings- of drop-out percentage, schrijft de partij in een verklaring.
Er is een Presidentiële Werkgroep Integraal Kinder- en Jeugd beleid in mei 2011 geïnstalleerd. Deze werkgroep heeft in maart 2013 een rapport geproduceerd. Hoewel er kritiek is op de inhoud van het rapport is er in elk geval iets gedaan, stelt DRS, “Maar het heeft er veel van dat dit rapport thans stof vergaard in een of andere bureaulade.” Resumerend komt de politieke partij tot de conclusie dat “de huidige toestand van onze jeugd en jongeren het bewijs is van een falend jeugdbeleid.”

Beleidsmakers moeten beseffen dat de jeugd het product is van de samenleving waarin zij opgroeit, gaat de partij verder die vindt dat de jeugd te veel verkeerde signalen vanuit de samenleving krijgt. De jongeren moeten het doen met een aantal voorbeeldfiguren waar weinig positiefs van uit gaat. Zij groeit op in een klimaat van straffeloosheid, corruptie, geweld en intimidatie. Agressiviteit en zedeloosheid worden dagelijks door sommige media verspreidt. Integriteit, idealisme, normen en waarden zijn ouderwetse begrippen geworden. Het hedendaags (moderne) devies schijnt te luiden: money talks, ‘neks no fout’, somt de DRS op om haar stelling duidelijk te maken.

De regering dient dit probleem eerst aan te pakken, zal ze een effectief jeugd en jongerenbeleid wil uitvoeren, adviseert de politieke partij die zegt voor herstel van normen en waarden te staan. Ook streeft de DRS naar integriteit en eerbiediging van wet en recht als basis voor een duurzame en rechtvaardige samenleving.

  1. jeugd 8
  2. partij 5
  3. drs 5
  4. gaat 4
  5. jongeren 3