Vijftigste vergadering internationale houtraad is mijlpaal

In Yokohama, Japan is de 50ste zitting van de Internationale Raad voor Tropische Hout begonnen. De vergadering wordt gezien als een mijlpaal die een grote impact zal hebben op de toekomst van de Internationale Tropische Houtorganisatie (ITTO). Minister Steven Relyveld van Ruimtelijke Ordening, Grond-en Bosbeheer woont de vergadering bij.

Op de agenda staan onder andere de verkiezing van een nieuwe directeur voor organisatie die in november 2015 moet aantreden en de goedkeuring van een nieuwe tweejaarlijkse werkprogramma voor 2015-2016. De raad zal ook de internationale tweejaarlijkse situatie van tropisch hout voor de 2013-2014 herzien. De jaarlijkse marktdiscussie wordt dit jaar gevoerd rond het thema 'Binnenlandse en opkomende internationale markten - een veranderende markt landschap'.

Bij de officiële opening vanmorgen heeft de voorzitter van de raad, Robert Busiek, de recente toetreding van Suriname en Vietnam tot de Internationale Overeenkomst inzake tropisch hout benadrukt. Het ledenaantal van de ITTO is nu 69, het grootste ooit. De 50ste vergadering is niet alleen belangrijk voor de mijlpaal die is bereikt, maar ook voor de evoluerende uitdagingen van de bossen in de internationale arena, met inbegrip van de herziening van de internationale regeling inzake bossen die in 2016 een feit moet zijn. “Duurzaam bosbeheer is niet alle voor mensen, naar moet met mensen,” stelde Busiek. Het is een belangrijke reden voor het bestaan van capaciteitsopbouw initiatieven zoals het ITTO Fellowship Programme.

Emmanuel Ze Meka, uitvoerend directeur van de ITTO, heeft de belangrijke rol van de ITTC bij de beleidsformulering, de baanbrekende richtlijnen voor het duurzaam beheer van tropische bossen en het pionierswerk van criteria en indicatoren (C & I) aangestipt. Ook andere baanbrekende besluiten van de raad over de certificering, wetshandhaving en samenwerking met CITES, hebben de manier waarop de tropische bossen over de hele wereld worden beheerd en bewaard sterk beïnvloed.

Naast de vergadering zijn er nog diverse sessies waarbij onder andere gesproken zal worden over het bevorderen van betalingen voor milieudiensten van tropische bossen, samenwerking tussen de drie tropische woud stroomgebieden van de Amazone, Congo en de Zuidoost-Aziatische regio's en het gebruik van elektronische hulpmiddelen om de legaliteit en de traceerbaarheid van het hout in Guatemala te verbeteren.

  1. internationale 7
  2. tropische 6
  3. bossen 5
  4. raad 4
  5. hout 4