Column: US plan: 7 landen in 5 jaar controleren

Wil je begrijpen wat er in de wereld gebeurt? Dan moet je de speech beluisteren van de Amerikaanse ex-generaal Wesley Clark op YouTube. Clark is geen kleine jongen. Hij is een vier sterren generaal van het Amerikaanse leger en was de hoogste in rang tijdens de Kosovo-oorlog. Clark vertelt het volgende verhaal.

Tien dagen na 9/11 ging hij naar het Pentagon. Clark: “Ik ging naar beneden gewoon om hallo te zeggen tegen een paar mensen op chief of staff die vroeger voor me gewerkt hadden. Een van de generaals vroeg me om binnen te komen.
Hij zei: "Meneer, U moet binnenkomen om even met me te praten.”
Ik antwoordde: ”Nou, je hebt het erg druk.”
Hij zei: “Nee, nee”.
Hij vervolgde: “We hebben het besluit genomen om een oorlog te beginnen met Irak.” Dit was rond 20 september
[SH: 2001, de oorlog in Irak begon in maart 2003].
Ik: “Gaan we oorlog voeren tegen Irak? Waarom?”
Hij: “Ik weet het niet.”
Hij vervolgt: “Ik denk dat ze niet weten wat ze anders moeten doen.”
Ik: “Hebben ze informatie die Saddam verbindt met Al-Qaeda?”
Hij: “Nee, nee. Er is niets nieuws onder de zon wat dat betreft. Ze hebben gewoon besloten om een oorlog te beginnen tegen Irak.”
Hij vervolgt: “Ik denk dat ze niet weten wat ze tegen terroristen kunnen doen, maar we hebben een goed militair apparaat en we kunnen regeringen ten val brengen.”
Hij concludeert: “Ik denk dat als je een hamer hebt als enig instrument, dat ieder probleem moet lijken op een spijker.”

Een paar weken later kwam ik terug om hem te spreken. Tegen die tijd waren we bezig om Afghanistan te bombarderen.
Ik vroeg: “Zijn we steeds bezig met de voorbereidingen van een oorlog tegen Irak?”
En hij zei: “Oh, het is veel erger dan dat.”
Hij boog voorover en haalde een blaadje uit zijn bureau, en zei: “Ik kreeg dit net vandaag van de mensen van boven (hij bedoelde het kantoor van de Minister van Defensie). Dit is een memo die beschrijft hoe we zeven regeringen in vijf jaar ten val gaan brengen, te beginnen met Irak en dan Syrië, Libanon, Libië, Somalië, Soedan en tenslotte eindigen met Iran.”
Ik vroeg: “Is het een geheim document?”
Hij: “Ja meneer”.
Ik: “Dan moet je me het niet laten zien.”
Een jaar geleden had ik hem weer gezien. Ik vroeg hem: “Herinner je je het document nog?”
En hij zei: “Meneer, ik heb u dat document niet laten zien. Ik heb u niet laten zien!”

Wesley Clark legt uit wat er in de VS aan de hand is. Een groep mensen onder de regering van George Bush junior heeft een beleid in gang gezet dat ondersteund wordt door Democraten en Republikeinen en gebaseerd is op een bijzondere analyse. Amerika ziet nieuwe wereldmachten opkomen in Azië (met name China). De toenmalige wereldmacht, de Sovjet-Unie, was voor Amerika altijd een factor om rekening mee te houden bij het starten van een oorlog. Maar de eerste oorlog tegen Saddam Hoessein, toen die Koeweit binnenviel, had Amerika geleerd dat Rusland haar niet zou stoppen. Amerika had een window of opportunity om haar macht definitief te vestigen in het Midden-Oosten door de vijandige regeringen ten val te brengen en het gehele gebied onder controle te krijgen.

En dit scenario is nooit van tafel gehaald, ook niet door Obama. De strategie van het ten val brengen van regeringen is gelukt in Irak en Libië.
In Irak gebeurde dat door een militaire invasie. Maar de uitkomst was niet dat er een regime kwam die de VS gunstig gezind is. Het heeft onbewust de positie van Iran versterkt.
In Libië door een burgeroorlog te bevorderen met duizenden doden tot gevolg. De Amerikanen liggen niet wakker van die doden. En zo gaat dat ook in andere landen. Iran is nog niet aangeraakt. Daar is een militaire invasie voor nodig. In andere landen is Amerika bezig om in samenwerking met Saoedi Arabië, Turkije en Qatar terroristische groepen te steunen om burgeroorlogen te voeren. Maar dat is uit de hand gelopen want die groepen hebben ook een eigen agenda. Een ander filmpje op YouTube geeft aan hoe dat verhaal zich heeft ontwikkeld en hoe Amerika ISIS van de grond heeft helpen tillen.

Vandaag worden we door de internationale media gebombardeerd met gemanipuleerde informatie. Amerika is een oorlog begonnen tegen ISIS. In werkelijkheid heeft Amerika de draad opgepakt van een oud plan dat ontspoord was. De strijd tegen ISIS legitimeert Amerikaanse bombardementen als een eerste stap naar nieuwe Amerikaanse interventies in het Midden-Oosten. Want als na 3-4 weken bombardementen ISIS nog springlevend is, wat is dan de volgende stap? Het binnenvallen van Syrië, ISIS verdrijven en Assad ten val brengen. Als dat lukt, dan zal de oorlog tegen Iran weer volop op de agenda komen te staan. De publieke opinie wordt daar nu rijp voor gemaakt.

Sandew Hira
  1. oorlog 10
  2. irak 8
  3. amerika 8
  4. clark 5
  5. val 5