VHP staat stil bij de betekenis van Pasen

Het belangrijkste feest dat het christendom viert is Pasen (ook wel het paasfeest genoemd). Christenen vieren op deze dagen dat Jezus is opgestaan uit de dood.
Drie dagen voor de opstanding zou Jezus volgens de christenen gekruisigd zijn op Goede Vrijdag.
Pasen bestaat uit twee dagen, waarbij de eerste paasdag altijd op een zondag valt en de tweede paasdag op een maandag.
Pasen is tevens het einde van een veertig dagen durende periode van vasten en berouw. Deze vastenperiode begint op Aswoensdag en eindigt op stille zaterdag.
Jezus is niet zomaar gestorven. Zijn kruisiging en zijn lijden hadden als doel de mensheid te verzoenen met God de vader door de zonden der mensheid weg te nemen. De opstanding van Jezus is een van de pijlers van het Christelijke geloof. Pasen is het feest van de overwinning van het leven op de dood.

De Vooruitstrevende Hervormings Partij ( VHP) bemoedigt iedere Surinamer, maar in het bijzonder onze christelijke broeders en zusters om de boodschap van bekering ter harte te nemen en als levende lichtbronnen deze boodschap van geloof, hoop en liefde in de samenleving te blijven verkondigen.
Je hoeft maar één keertje de voldoening te voelen van een juiste, goede daad in de omgang met buren en bekenden. Dat gevoel van voldoening is in staat uit te groeien tot een vrolijke, optimistische perceptie van het leven, als die niet uit persoonlijke belangen, maar vanuit een oprecht hart verrichte goede daden een deel van ons leven gaan worden.

Alleen dan ook zullen wij veranderingen ten goede op maatschappelijk niveau ervaren, wanneer wij de aanwezigheid van een onverbrekelijk verband erkennen tussen de door ons verrichte goede daden en het maatschappelijk welzijn.
Zo alleen kunnen we een sociaal rechtvaardigere samenleving waarborgen voor ons, onze kinderen en kindskinderen. Een samenleving waarin goed onderwijs, bereikbare gezondheidszorg, huisvesting, werkgelegenheid , optimale koopkracht en vooral rust en veiligheid gegarandeerd is tot in de verre districtenvan Suriname.

De VHP wenst te benadrukken datzij indachtig deze paasboodschap bereid en in staat is om een wezenlijke bijdrage te leveren aan het bestendigen van een sociaal rechtvaardige samenleving voor iedere Surinamer. Moge de Heer Jezus Christus ons daarin voorgaan.
In volle hoop, geloof en liefde wenst de VHP alle Surinamers een vrolijk paasfeest toe.

De voorzitter van de VHP
Chan Santokhi

  1. jezus 5
  2. goede 5
  3. pasen 4
  4. dagen 4
  5. samenleving 4