1. vorige
  2. volgende

SLM stevent af op 'tweede grote vliegramp'

PARAMARIBO- De Surinaamse Luchtvaartmaatschappij (SLM) en daarmee ook Suriname stevent af op een tweede grote vliegramp, die gelijk of zelfs groter zal zijn dan die van 7 juni 1989, toen 169 passagiers en negen bemanningsleden omkwamen. Voor zowel Surinaamse als buitenlandse bronnen die de alarmbel luiden over de heersende ‘explosieve situatie’, is het niet meer de vraag of het noodlot zal toeslaan, maar wanneer. De bronnen zeggen hieraan ruchtbaarheid te geven uitsluitend met het doel dat er vanuit de hoogste autoriteiten onmiddellijk en drastisch wordt ingegrepen.

SLM-directeur Robby Lachmising ontkent tegenover de Ware Tijdniet dat er veel mis is met en bij het afhandelen van vliegtoestellen. Maar dat er sprake zou zijn van een hangende ramp, vindt hij te ver gezocht. "We werken wel met veilige standaarden en getraind personeel. Ook zijn wij bezig om zaken aan te pakken. Dat zal ik u met documenten aantonen wanneer ik terug ben", verzekert Lachmising telefonisch vanuit Nederland. "Natuurlijk zoeken en zien mensen meer dan wat er aan de hand is." De redactie verneemt dat hij intussen zijn verblijf in Nederland heeft afgebroken en vervroegd is teruggekeerd.

Minister Jerry Miranda van Openbare Werken Transport en Communicatie, wil nog niet inhoudelijk reageren. Hij wil eerst de informatie goed doornemen en een onderzoek laten plegen. Wel zegt hij de kwestie op het hoogste niveau te zullen aanpakken en dat indien nodig de juiste maatregelen getroffen zullen worden. De situatie bij de SLM heeft alles te maken met het niet naleven van strikte veiligheidsvoorschriften voor het beladen van vliegtuigen, veiligheidseisen aan beladingspersoneel en het niet nakomen van tal van andere veiligheidsvoorschriften die gelden op luchthavens. Dat het niet om incidentiele gevallen gaat blijkt uit de meer dan vijfhonderd pagina's bewijsmateriaal aan correspondentie die de redactie in haar bezit heeft weten te krijgen.

Opmerkelijk in het dossier zijn naast indringende interne waarschuwingen aan de directie de verschillende klachten, waarschuwingsbrieven, mails en rapporten van andere luchtvaartmaatschappijen, zoals de KLM en Caribbean Airways. Die maken tegen betaling gebruik van de beladingsservice van de SLM. Caribbean Airways is de situatie volledig zat. In haar recentste rapport van 26 januari aan de SLM meldt de maatschappij dat dit de zoveelste keer is dat zij haar beklag doet. Maar van de zijde van de SLM wordt niet ingegrepen of de garantie gegeven dat de voorgeschreven veiligheidsschriften zullen worden na- geleefd. In dat rapport geeft de area manager van Caribbean Airways in bewoordingen en grafieken een overzicht van vluchten over de periode januari tot december 2017 die niet volgens de voorschriften en gemaakte afspraken zijn afgehandeld.

De KLM, die maandelijks een meeting heeft met verantwoordelijken bij de SLM, maakt in een rapportage melding van ongetraind personeel bij het afhandelen van een kist. KLM benadrukt dat het sluiten van deuren van haar toestellen niet mag worden gedaan door ongetraind personeel. Net als Caribbean Airways schrijft de KLM dat er veel te veel fouten worden gemaakt door ongetraind en overwerkt personeel van het beladingsbedrijf die compleet in strijd zijn met de veiligheidsvoorschriften en de vliegveiligheid ernstig in gevaar brengen. "Deze mensen zijn gewoon overwerkt en doen de meest onverwachte dingen", schrijft de area-manager in een van zijn vele klachtenbrieven, nadat op het laatste moment een compleet verkeerde belading van zijn toestel werd opgemerkt.

Het grote gevaar loopt de A-340, de enige kist die Suriname heeft waarmee de vluchten op onder andere de Mid-Atlantische route (Paramaribo Amsterdam) worden uitgevoerd. In het dossier is er voor vrijwel elke vlucht een rapportage waarin melding van een omissie wordt gemaakt. Dan zijn er geen beladers aanwezig, dan zijn er weer verkeerde beladingen gedaan, soms is er overwerkt of niet gemotiveerd afhandelingspersoneel en ook is er sprake van het niet in acht nemen van veiligheidsvoorschriften. Bij dit laatste wordt overigens met foto's geïllustreerd hoe onveilig er wordt gehandeld.

Verschillende SLM-verantwoordelijken weten niet meer waar zij naar toe moeten. Vooral wanneer het bedrijf dat door Lachmising is aangetrokken voor de afhandeling van vliegtuigen, weinig of geen acht slaat op de rapportages. Maar ook wanneer Lachmising zelf niet optreedt. Een meermalen gedane uitspraak van Lachmising zou zijn, dat wie te klagen heeft zich maar moet wenden tot het Kabinet van de President. Dit heeft het uitlekken van het dossier naar de redactie dan ook volledig uitgelokt.

  1. slm 8
  2. lachmising 5
  3. personeel 4
  4. veiligheidsvoorschriften 4
  5. klm 4