Chautal Milan toont diversiteit cultuur en kracht van eenheid

“Let op de voeten van uw naasten en uw buren,” klonk het opmerkelijk advies van Chander Mahabir op het Chautal Milan Bazaar. “Ik ben chirurg en als ik u vertel hoeveel tenen en voeten ik heb moeten amputeren en nog moet amputeren…” Hij heeft gewezen op het gevaar van diabetes, waarbij het gevoel in de tenen, voeten en benen verdwijnt. De diabetici voelen dan niet als zij gestoken worden door iets of wondjes krijgen aan hun tenen, voeten en benen. En dan begint eigenlijk het aftellen…

Op de Chautal Milan Bazaar waren er info stands en gezond eten. Diabetes is een groot probleem onder de bevolking en vooral onder de Hindostaanse gemeenschap. Mahabir wil dat de sociale controle voor wat dit stukje bewustzijn toeneemt. “Let op de voeten van uw naasten, kijk op ze wondjes hebben. Wees er snel bij,” drong hij aan op de aanwezigen. Als lid van de sociale vereniging Himmat heeft hij ertoe bijgedragen dat er weer goederen konden worde geschonken aan behoeftigen en anderen. Zo zijn er rolstoelen geschonken aan degenen die dat nodig hadden.

Er is voorlichting gegeven over een betere leefstijl en samenleving. Er was een variëteit aan informatie, ayurveda, suïcide, psychiatrie, psychologie, vaastu, religie, gezonde voeding, muziekscholen, relatiedeskundigen en fysiotherapie. De organisatie mag terugkijken op een geslaagde activiteit in verband met het 25 jarig bestaan van de Shri Krishne Mandir aan de Lalarookhweg en het Holifeest (dit jaar op 2 maart).

De festiviteiten in verband met het vijfjarige lustrum wordt vandaag afgesloten met een eendaagse yagi. Er is gekozen voor een Chautal Milan om dit stukje cultuur te behouden. Chautal is een groepszang waarbij gebeurtenissen uit de epos Ramayana (waarin het leven van God Ram wordt beschreven), wordt bezongen. Vroeger had bijna iedere wijk een chautal groep. Nu zijn er van de meer dan honderd groepen, maar enkele tientallen over.

Verschillende chautalgroepen bestaande uit jongeren, vrouwen en mannen, hebben hun kunnen getoond. Het publiek kon de inspanningen van de groepen waarderen en liet dat ook duidelijk blijken. Een dansmove, applaus, one’s more…Een bollywood dans en de klassieke kathak dans zijn ook enthousiast ontvangen. Krish Badal, voorzitter van de Shri Krishna Mandir, zegt dat er met de tijd wordt meegedaan om de jongeren mee te krijgen in niet alleen het cultuurbehoud, maar ook in het gemeenschapswerk, seva.

De organisatie heeft een week al activiteiten georganiseerd waaronder discussieavonden en een kinderdag. De Chautal Milan Bazaar was een gezamenlijke inspanning van Stg. Organisatie Hindoe Media, de Culturele Unie Suriname, de Nationale Stichting Hindostaanse Immigratie, de Yuva Dal en de jarige Shri Krishne Mandir.

Vandaag is het ook 145 jaar geleden (26 februari 1873) dat het zeilschip Lalla Rookh als eerste vanuit Calcutta vertrok met 410 emigranten naar het land van Sri Ram (Suriname). Het schip kwam 99 dagen later op 5 juni 1873 aan in Suriname. 26 februari 1873 is een historische dag in de Hindostaanse geschiedenis. Op 5 juni wordt 145 jaar Hindostaanse immigratie herdacht. Ook dat willen de organisaties groots aanpakken. De hulp van eenieder is ingeroepen om de 145e jaardag tot een memorabele te maken.
  1. chautal 6
  2. voeten 5
  3. milan 4
  4. hindostaanse 4
  5. bazaar 3