VHP: Holi, uiting van overwinning

Holi is een nieuwjaarsfeest en een overwinningsfeest met een universeel en democratisch karakter. De viering beperkt zich niet tot de belijders van slechts één godsdienst. In ons land vieren wij met z’n allen het Holifeest mee, ongeacht ras, kleur en godsdienst.

De Indiërs hebben de nieuwjaarsdag niet willekeurig als eerste dag van het jaar aangenomen, zoals het geval met 1 januari. Het Holifeest valt aan het begin van de lente vanwege de diepere kosmische betekenis waaraan de Indische eenheidsfilosofie van universalisme ten grondslag ligt.

Holi is een overwinningsfeest o.a. omdat het ook symbool staat voor de overwinning van het goede op het kwade, van het licht op de duisternis, van kennis op onwetendheid, van recht op onrecht, van waarheid op onwaarheid van dharma (integriteit) en op a-dharma (onrecht en wanorde). Tot op heden is deze boodschap - plaats en tijd trotserend- nog steeds van kracht.

Als samenleving worden we niet alleen geconfronteerd met de financieel-economische crisis maar ook met grensoverschrijdende criminaliteit, corruptie, het aanwakkeren van etnische spanningen, sociale fricties, verval van waarden en normen, bandeloosheid, verloedering en verpaupering. Het streven van de VHP is om al deze negatieve zaken een halt toe te roepen. Verlies geen hoop, er komen betere tijden, we zullen de duisternis overwinnen.

Hoe donker de dagen ook mogen zijn, hoe hartverscheurend het kwaad ook aandoet, deze duisternis en dit kwaad zijn niet van blijvende aard. Het zal overwonnen worden en plaats maken voor licht en goedheid. Wij zijn allemaal verbonden aan elkaar en kunnen in Eenheid en Partnerschap een veel betere en meer harmonieuze maatschappij creëren.

Het Holifeest, met zijn uitbundigheid en vrolijkheid, werkt aanstekelijk en is een viering van de liefde voor de medemens, samenwerking, saamhorigheid, overwinning van het goede op het kwade en van vrijheid over tirannie. Laten ook wij met z’n allen samen beginnen met een leven dat uitgaat van een positieve leefhouding, maar ook van aanvaarding van en respect voor de ander.

De VHP, als politieke organisatie, geeft aan alle Surinamers mee om hoop en kracht te halen uit de spirituele boodschap van het Holifeest en te streven naar het betere en het hogere waardoor het leven waard gemaakt wordt om geleefd te worden.

De Vooruitstrevende Hervormingspartij (VHP) wenst de gemeenschap een Shubh holi toe.
  1. holifeest 4
  2. holi 3
  3. duisternis 3
  4. vhp 3
  5. overwinningsfeest 2