Assembleevoorzitter Simons: Discussie op niveau houden

De Nationale Assemblee stond vandaag stil bij incidenten die hebben plaatsgevonden dinsdagavond tijdens de begrotingsbehandeling. President Desi Bouterse en in zijn kielzog de ministers hebben de zaal verlaten omdat ze aanstoot namen aan opmerkingen van Assembleelid Asiskumar Gajadien (VHP). Assembleevoorzitter Jennifer Geerlings-Simons stelde dat binnen het college is afgesproken de discussies op niveau te houden. Ook misbruik van punt van orde en gillen buiten de microfoon kwamen aan de orde. Leden mogen scherp en kritisch zijn, maar Simons stelde dat de toon ook belangrijk is. Vanuit de leiding zal het Reglement van Orde scherp gehanteerd worden.

NDP-fractieleider André Misiekaba zei dat een lid van de oppositie heeft gesteld dat de politie banden heeft met criminele organisaties, maar tot nu toe zijn de regering en het korps hierover zwijgzaam. Een lid van de oppositie heeft de gewoonte om te schreeuwen buiten de microfoon, waardoor vergaderen onmogelijk wordt gemaakt. Over het incident met Gajadien zijn de meningen in de samenleving en in de NDP-fractie verdeeld of het gaat om een belediging, zei Misiekaba. Bepaalde leden maken er gewoonte van om beledigend te zijn. Het ordereglement moet strakker worden gehanteerd, merkte de politicus op.

Beledigd gevoeld
Vicepresident Ashwin Adhin zei dat hij zich op afstand beledigd heeft gevoeld nadat hij rapportage kreeg over de vergadering. Het moet erger zijn geweest voor de president die in de vergaderzaal was. Adhin wees op de cultuur waar respect wordt getoond voor ouderen en het ambt van de president. Hij merkte op dat de president onvermoeibaar zijn werk doet; hij is de nestor in het ambt. De president en zijn regering hebben geen andere keus dan zich te distantiëren van wat er is gebeurd. Simons zei dat beledigingen haar hamer niet zou passeren.

VHP-fractieleider Chan Santokhi benadrukte dat de regering verantwoording moet afleggen in het college. Assembleeleden zijn er om de belangen van het volk te behartigen. Santokhi merkte op dat er een leiding is. De regering heeft geen antwoorden gegeven op correcte vragen. "De regering verlaat de vergadering terwijl u leiding geeft. Dit is een ernstige desavouering van uw gezag", stelde de politicus. De VHP zal intern overleg voeren voor kwalitatieve vergaderingen.

Geen grapjes
Waarnemend fractieleider van ABOP, Marinus Bee, zei dat vanuit ABOP ook alles in het werk gesteld zal worden om kwalitatieve vergaderingen te houden. De regering moet ook aan zelfreflectie doen. Wanneer de president en de regering weglopen, wordt het probleem niet opgelost. Er zijn instrumenten om de rust te doen terugkeren. Bee merkte op dat respect afgedwongen wordt. De president heeft een aantal grapjes gemaakt tijdens de beantwoording van vragen. "Ik heb nooit eerder meegemaakt dat ex-presidenten zijn weggelopen".

Carl Breeveld, fractieleider DOE, stelde dat de president ook loopjes neemt met personen en fracties. Er zijn bijna sneren gegeven. Het leek erop dat de president op een politiek podium was. Breeveld zei de president ook gevraagd te hebben vaker aanwezig te zijn in De Nationale Assemblee. Volgens de grondwet moet hij, en niet de regering, verantwoording afleggen.

NPS-fractieleider Gregory Rusland gaf aan dat de president niet concreet inging op issues die spelen. Hij hield een algemeen plaatje voor, terwijl er concrete vragen zijn gesteld. Dit heeft irritatie opgewekt. Rusland merkte op dat andere presidenten ergere zaken meegemaakt hebben, maar zijn blijven zitten. De politicus voerde aan dat gezamenlijk gefocust moet worden op oplossen van problemen.
  1. president 11
  2. regering 8
  3. fractieleider 5
  4. merkte 5
  5. stelde 4