ABOP bij Holifeest: Discriminatie achterwege laten

De vele racistische uitlatingen die wij dagelijks op social media tegenkomen zijn hartbrekend. Onderzoeken naar X en Y-chromosomen in onze DNA hebben aangetoond dat er bij mensen geen rassen bestaan, zoals dat bij dieren het geval is. Ongeacht de talen die we spreken of de kleur van onze huid, delen we dezelfde voorouders en behoren wij allemaal tot hetzelfde menselijke ras. Daarom vraagt de ABOP om met de aanvang van deze Holi niet meer ingesnoerd te blijven door kleur, kaste of geloofsbelijdenis en discriminatie achterwege te laten.

Bij deze Holi viering wil de ABOP elke Surinamer herinneren, dat wij broers en zusters zijn, en dat wij ons gezamenlijk in dezelfde boot bevinden. De ABOP vraagt elke Surinamer om de essentie van het Holifeest tot zich te nemen. Holi is het festival van kleuren waar wij met gekleurde poeder of gekleurd water de barrières van discriminatie verbrijzelen, en solidariteit bevorderen. De rode kleurstof symboliseert de overwinning en het groene kleursel staat voor hoop en vertrouwen in de toekomst.

Help ons om te bundelen en een kleurrijke vuist te maken tegen racisme, onwetendheid en armoede. Harmonie en solidariteit zijn vereisten en sturen ontwikkeling. Laten we de rijke culturele tradities van Holi vieren en als symbolen van onze waarden verweven tot een multi-etnische Surinaamse natie.

Phagwa is een unieke gebeurtenis, waar alle bevolkingsgroepen in Suriname aan meedoen. Wij hopen dat de spirit van het feest het heel jaar door blijft bestaan. De ABOP wenst elk Surinamer blijdschap en gezondheid toe, en natuurlijk; Subh holi.
  1. holi 5
  2. abop 4
  3. surinamer 3
  4. bestaan 2
  5. kleur 2