VHP: er komen betere tijden, we zullen de duisternis overwinnen

PARAMARIBO, 2 mrt – Als samenleving worden we niet alleen geconfronteerd met de financieel-economische crisis maar ook met grensoverschrijdende criminaliteit, corruptie, het aanwakkeren van etnische spanningen, sociale fricties, verval van waarden en normen, bandeloosheid, verloedering en verpaupering. Dit stelt de Vooruitstrevende Hervormings Partij, VHP, in verband met het hindoenieuwjaarsfeest Holi Phagwa. Het streven van de VHP is om alle negatieve zaken een halt toe te roepen. “Verlies geen hoop, er komen betere tijden, we zullen de duisternis overwinnen. “

Hoe donker de dagen ook mogen zijn, hoe hartverscheurend het kwaad ook aandoet, deze duisternis en dit kwaad zijn niet van blijvende aard. Het zal overwonnen worden en plaats maken voor licht en goedheid. “Wij zijn allemaal verbonden aan elkaar en kunnen in Eenheid en Partnerschap een veel betere en meer harmonieuze maatschappij creëren”. De VHP, als politieke organisatie, geeft aan alle Surinamers mee om hoop en kracht te halen uit de spirituele boodschap van het Holifeest.

Gestreefd moet worden naar het betere en het hogere waardoor het leven waard gemaakt wordt om geleefd te worden. “Holi is een overwinningsfeest omdat het ook symbool staat voor de overwinning van het goede op het kwade, van het licht op de duisternis, van kennis op onwetendheid, van recht op onrecht, van waarheid op onwaarheid van dharma (integriteit) en op a-dharma (onrecht en wanorde). Tot op heden is deze boodschap – plaats en tijd trotserend- nog steeds van kracht.”

  1. vhp 3
  2. duisternis 3
  3. holi 2
  4. hoop 2
  5. kwaad 2