Leerkrachten worden uitbetaald voor geleverde diensten NSO

De ministeries van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur (Minowc) en Financiën zijn momenteel bezig met de uitbetaling van leerkrachten die hun diensten hebben geleverd bij de uitvoering van de Naschoolse Opvang (NSO). “Degenen die nog niet zijn betaald, zullen op zeer kort termijn betaald worden”, zei waarnemend onderwijsminister Patrick Pengel donderdag tijdens de begrotingsbehandeling in De Nationale Assemblee (DNA). NSO betrof de opvang en begeleiding van leerlingen na de reguliere schooltijd. Hierbij behoorde ook een warme maaltijd. Wat de resterende uitbetaling aan leveranciers en keukenhouders betreft, zijn de administratieve handelingen reeds door Minowc afgerond. Zodra de middelen beschikbaar zijn, zal het ministerie van Financiën volgens Pengel werken aan gefaseerde betaling indien het nog niet is gebeurd. Er is flink gestoeid met publieke middelen bij de uitvoering van dit project. Het evaluatierapport van het Project Naschoolse Opvang en Begeleiding, opgesteld door deskundigen, bevestigt dat er miljoenen Surinaamse dollars zijn uitgegeven zonder verantwoording. Concrete stappen om misstanden uit het rapport onder de aandacht van het Openbaar Ministerie te brengen, blijven nog steeds uit. In totaal hebben 250 scholen, 144 keukenhouders, 28 leveranciers, 65 transporteurs en 2.183 leerkrachten meegedaan aan dit project. Het totale project heeft per augustus 2015 SRD 162 miljoen gekost. Hiervan is SRD 15 miljoen al betaald aan leerkrachten en coördinatoren en de rest, SRD 147 miljoen, is besteed aan voeding. Dit is circa 91% van de totale kosten. Vanaf de start van dit project is door verschillende actoren aangegeven dat corruptie en vriendjespolitiek hoogtij vierde. Onderwijsminister Robert Peneux zei in juli 2017, tijdens de begrotingsbehandeling over het dienstjaar 2017, dat keukenhouders nog SRD 2,6 miljoen aan achterstallige betaling moeten ontvangen.

FR

  1. project 5
  2. srd 4
  3. miljoen 4
  4. leerkrachten 3
  5. opvang 3