Verkoop Warenhuis Kersten op agenda Wereldbestuur EBG

Het Uniteitsbestuur van alle Evangelische Broedergemeenten in de wereld zal in mei de verkoop van Warenhuis Kersten op de agenda plaatsen. Er wordt dan een bijeenkomst in Tanzania gehouden. Voorzitter Robert Hopcroft en administrateur Jørgen Bøytler zijn voor oriëntatie in Suriname en plegen overleg met het Provinciaal Bestuur van de Evangelische Broedergemeente Suriname (EGBS). Met een protestacties is woensdag opnieuw de aandacht gevraagd door de actiegroep 'stuiting verkoop Kersten Warenhuis'. Het pand is vorig jaar zonder medeweten van het Surinaamse bestuur verkocht.

Met de actie moest het Uniteitsbestuur duidelijk gemaakt worden dat EBGS tegen de verkoop van het pand is en dat die handeling teruggedraaid moet worden. De groep verzamelde zich onder leiding van Carl Breeveld en Clifford Marica bij de monumentale zuil van het gebouw, op de hoek van de Steenbakkerij- Domineestraat. De zuil geeft de geschiedenis weer van Kersten en het zendingswerk in Suriname. Op borden met leuzen als ‘Unity board please respect our provincial board’, ‘Our missionary ground is holy ground, ‘Warehouse Kersten is not for sale’ hebben de protesterenden hun afkeuring kenbaar gemaakt.

Geschrokken van actie

Hopcroft en Bøytler waren enorm geschrokken door de actie en wilden in eerste instantie niemand te woord staan dan het provinciaal bestuur alleen. Marica stelde de heren gerust. “We laten alleen merken hoe erg wij de verkoop vinden. Wij uiten onze gevoelens over deze plaats. Niets meer en niets minder.” Preses Reynold Pansa heeft de actiegroep 'stuiting verkoop Kersten Warenhuis'namens Hopcroft en Bøytler toegesproken.

“De heren zijn hier alleen voor oriëntatie. Tijdens de vergadering van het Uniteitsbestuur zal deze zaak besproken worden en zal gekeken worden hoe we uit deze situatie komen. Maar je kunt niet praten als je geen kennis draagt van de situatie en niet zelf ter plekke bent geweest.” zei Pansa namens de heren. Het isondanks herhaaldelijk verzoeken van het provinciaal bestuur nog niet duidelijk aan wie en voor hoeveel het pand van de hand is gedaan.Volgens Marica is het verkocht aan een groep chinezen. Er vindt al renovatie plaats aan het gebouw.

Michelle van Kallen
  1. verkoop 5
  2. kersten 5
  3. bestuur 4
  4. uniteitsbestuur 3
  5. hopcroft 3