Dorethy Telting van CLO blijft lid OKB

President Desi Bouterse heeft de Raad van Vakcentrales in Suriname (Ravaksur) meegedeeld dat Imrick Edam nu niet meer benoemd kan worden tot lid van het Onafhankelijk Kiesbureau (OKB). De vertegenwoordiger van de Centrale van Landsdienaren Organisaties (CLO), Dorethy Telting, blijft lid van het toezichthoudend orgaan.

In een brief stelt de president dat de regering diverse maatschappelijke groeperingen aangeschreven heeft voor het doen van voordrachten. Op 22 juli 2014 is Ravaksur gevraagd om een persoon voor te stellen die zitting zou nemen in het OKB. Telting is lid van CLO tevens van Ravaksur. Zij is vanaf 24 augustus 2004 lid van het OKB. De regering kreeg een verzoek met een schriftelijke bevestiging dat de CLO Telting wilde handhaven. Op grond hiervan is zij herbenoemd.

De president geeft aan dat voor drukke werkzaamheden rond de organisatie van de verkiezingen, de be√ędiging pas op 15 oktober heeft plaatsgevonden. Nu het Onafhankelijk Kiesbureau (OKB) volledig is ingevuld, kan de regering niet ingaan op het verzoek om Edam te benoemen, zegt Bouterse in een brief die hij op 3 november naar Ravaksur heeft geschreven.
  1. ravaksur 4
  2. lid 4
  3. okb 4
  4. president 3
  5. clo 3